Kalendarium för SISU, NyA, Ladok och VFU
 

 


(lightbulb) Kalendern är sorterbar genom att klicka på respektive rubrik
(info) Under kategori hittar du exempelvis antagningsomgångarna


 

 

Länk till tidigare år

2018

Tidpunkt

Kategori

Händelse

Aktör(er)

2018-01 Januari 2018 
2018-01-04LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 12.00 (extra uppgradering)
 
2018-01-04VT2018Möjligt att öppna för webbregistrering och aktivera universitetskonto för nyantagnaInstitution
2018-01-08VT2018Alla tillfällen som saknar stängningsdatum stängs för sen anmälan 
2018-01-09 Inför årsbokslutet 2017 - sista dag att i Ladok rapportera in resultat med betygsdatum 2017Institution
2018-01-11LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (extra uppgradering) 
2018-01-14HT2017Höstterminen 2017 slutar 
2018-01-15VT2018Vårterminen 2018 börjar 
2018-01-15MASTERHT18Sista anmälningsdagSökande
2018-01-15IKHT18Sista anmälningsdagSökande
2018-01-18LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 96) 
2018-01-19MASTERHT18Bedömning på NyA-webben kan påbörjasInstitution
2018-01-19IKHT18Bedömning på NyA-webben kan påbörjasInstitution
2018-02 Februari 2018 
2018-02-01LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 97) 
2018-02-01ST2018Sista dag att vara klar med utbildningstillfällen i SisuInstitution
2018-02-01HT2018Sista dag att vara klar med utbildningstillfällen i SisuInstitution
2018-02-06LADOKLadok stängt för en extra uppgradering kl 05.30 - 09.00 
2018-02-21LADOKLadok stängt from onsdag 21/2 kl 16.00 till och med torsdag 22/2 kl 08.00 
2018-02-07ST2018Sista dag för institutionerna att inkomma med programunderlagInstitution
2018-02-07ST2018Sista dag att rapportera in krav på svenska för utbildningar som har undervisningsspråk engelskaInstitution
2018-02-15 HT2018Sista dag att inkomma med programunderlagInstitution
2018-02-19  ST2018Anmälan öppnarAntagningen
2018-02-22LADOKLadok helt stängt fram till klockan 08.00. Ladok är sedan öppet i läsläge fram till klockan 11.00 då det öppnar igen med full funktionalitet. 
2018-03 Mars 2018 
2018-03-01LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 99) 
2018-03-01ST2018Bedömning på NyA-webben kan påbörjasInstitution
2018-03-07LADOKLadok stängt from onsdag 7/3 kl 16.00 till och med torsdag 8/3 kl 08.00 
2018-03-08LADOK

Ladok helt stängt fram till klockan 08.00. Ladok är sedan öppet i läsläge fram till klockan 10.30 då det stängs igen.

Läsläge: Det går inte att se sina ärenden, rapportera in uppgifter, ta ut intyg eller exportera ut underlag i Uppföljning

Klockan 11.00 öppnar Ladok igen med full funktionalitet.

 
2018-03-15LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 100) 
2018-03-15  HT2018Anmälan öppnarAntagningen
2018-03-15  ST2018Sista anmälningsdagAntagningen
2018-03-20LADOKExtra uppgradering. Ladok stängt kl 05.30 - 09.00
2018-03-26LADOKLadok stängt from måndag 26/3 kl 16.00 till och med tisdag 27/3 kl 08.00 
2018-03-27LADOK

Ladok helt stängt fram till klockan 08.00. Ladok är sedan öppet i läsläge fram till klockan 10.30 då det stängs igen.

Läsläge: Det går inte att se sina ärenden, rapportera in uppgifter, ta ut intyg eller exportera ut underlag i Uppföljning

Klockan 11.00 öppnar Ladok igen med full funktionalitet.

 
2018-03-28MASTERHT18Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben.Institution
2018-03-28MASTERHT18Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningen senast 12:00Institution
2018-03-29LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 101) 
2018-04 April 2018 
2018-04-05LADOKLadok stängt för en extra uppgradering kl 05.30 - 09.00
2018-04-03ST2018Sista dag att betala anmälningsavgift/styrka avgiftsfrihetSökande
2018-04-06MASTERHT18Antagningsbesked från urvalet publiceras ca 12:00. Listor över antagna och reserver kan tas fram på NyA-webbenInstitution
2018-04-09MASTERHT18Överföring till LadokAntagningen och Ladok
2018-04-11IKHT18Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben.Institution
2018-04-11IKHT18Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningen senast 12:00Institution
2018-04-12LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 102) 
2018-04-16HT2018Sista anmälningsdag 
2018-04-17LADOKExtra uppgradering. Ladok stängt kl 05.30 till senast kl 09:00.
2018-04-19IKHT18Antagningsbesked från urvalet publiceras 12:00 Listor över antagna och reserver kan tas fram på NyA-webbenInstitution
2018-04-20IKHT18Överföring till LadokAntagningen och Ladok
2018-04-20 ST2018Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webbeninstitution
2018-04-20  ST2018Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningen senast 10:00Institution

2018-04-20

ST2018Webbregistreringstider till ladok@su.se. Blankett för detta finns här: Fokusområden, se under Registrering, webbregistreringInstitution
2018-04-25LADOKLadok stängt from onsdag 25/4 kl 16.00 till och med torsdag 26/4 kl 08.00 

2018-04-26

LADOK

Ladok helt stängt fram till klockan 08.00. Ladok är sedan öppet i läsläge fram till klockan 10.30 då det stängs igen.

Läsläge: Det går inte att se sina ärenden, rapportera in uppgifter, ta ut intyg eller exportera ut underlag i Uppföljning

Klockan 11.00 öppnar Ladok igen med full funktionalitet.

 
2018-04-26 ST2018

Urval

NyA-webben är stängd i ST2017-omgången fram till urvalsresultatet är publiceras.

Antagningen/UHR
2018-04-27LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 103) 
2018-05 Maj 2018 
2018-05-02HT2018Bedömning på NyA-webben kan påbörjas** Institution 
2018-05-02 ST2018Utskick av antagningsbeskedAntagningen/UHR
2018-05-03 ST2018Överföring till LadokAntagningen
2018-05-03  ST2018Efterantagning startar. OBS! Glöm inte att lägga in efterantagningstal om efterplacerade sökande inte ska bli reservplaceradeInstitution
2018-05-07HT2018Sista dag för avgiftskyldiga sökande att betala anmälningsavgiftSökande
2018-05-11LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 104) 
2018-05-16MASTERHT18Antagningen skickar ut lista över avgiftsskyldiga antagna som inte har betalat till institutionernaAntagningen
2018-05-16IKHT18Antagningen skickar ut lista över avgiftsskyldiga antagna som inte har betalat till institutionernaAntagningen
2018-05-16LADOKLadok stängt from onsdag 16/5 kl 16.00 till och med torsdag 17/5 kl 08.00 
2018-05-17LADOK

Ladok helt stängt fram till klockan 08.00. Ladok är sedan öppet i läsläge fram till klockan 10.30 då det stängs igen.

Läsläge: Det går inte att se sina ärenden, rapportera in uppgifter, ta ut intyg eller exportera ut underlag i Uppföljning

Klockan 11.00 öppnar Ladok igen med full funktionalitet.

 
2018-05-24LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 105) 
2018-05-28IKVT19Deadline för skapande av tillfällen i sisuInstitution
2018-05-30VT2018Sista dag att ha öppet för sen anmälan 
2018-06 Juni 2018 
2018-06-01IKVT19Webbanmälan öppnarSökande
2018-06-03VT2018Vårterminen 2018 slutar 
2018-06-07LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 106) 
2018-06-19LADOKLadok stängt from tisdag 19/6 kl 16.00 till och med onsdag 20/6 kl 08.00 
2018-06-20LADOK

Ladok helt stängt fram till klockan 08.00. Ladok är sedan öppet i läsläge fram till klockan 10.30 då det stängs igen.

Läsläge: Det går inte att se sina ärenden, rapportera in uppgifter, ta ut intyg eller exportera ut underlag i Uppföljning

Klockan 11.00 öppnar Ladok igen med full funktionalitet.

 
2018-06-21LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 107) 
2018-06-21  HT2018Sista kompletteringsdag 
2018-06-29 HT2018Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben. Institution
2018-07 Juli 2018 
2018-07-01HT2018Webbregistreringstider till ladok@su.se. Blankett för detta finns här: Fokusområden, se under Registrering, webbregistreringInstitution
2018-07-04HT2018Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben. Detta samt kontaktperson meddelas till antagningsunderlag@su.se senast 15.00Institution
2018-07-05LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 108) 
2018-07-10HT2018Urval 1. NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet publiceras Antagningen/UHR
2018-07-12  HT2018

Publicering av urvalsresultat och utskick av antagningsbesked

Antagningen/UHR
2018-07-13HT2018Utbildningar som inte har tillräckligt många antagna/reserver öppnas för sen anmälan Antagningen
2018-07-27 HT2018Sista svarsdag för sökande på antagning.se/universityadmissions.seSökande
2018-07-31HT2018Urval 2. NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet publiceras Antagningen/UHR
2018-07-31 ST2018Alla tillfällen stängs för sen anmälanAntagningen
2018-08 Augusti 2018 
2018-08-02   HT2018Publicering av urvalsresultat och utskick av antagningsbeskedAntagningen/UHR
2018-08-02 HT2018Efterantagning startar. OBS! Glöm inte att lägg in efterantagningstal om efterplacerade sökande inte ska bli reservplaceradeInstitution
2018-08-10  HT2018Möjligt att öppna för webbregistrering och aktivera universitetskonto för nyantagna.Institution
2018-08-15IKVT19Bedömning på NyA-webben kan påbörjasInstitution
2018-08-15IKVT19Sista anmälningsdag
2018-08-16LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 1.9.0)
2018-08-30LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 1.10.0)
2018-08-22VT2019Sista dag att inkomma med programunderlag InstitutionInstitution
2018-08-27HT2018Alla tillfällen som saknar stängningsdatum stängs för sen anmälanAntagningen
2018-09 September 2018 
2018-09-01VT2019Deadline för skapande av tillfällen i sisu.

Tillfällen som skapas efter detta datum garanteras inte vara sökbara vid första anmälningsdag

Institution
2018-09-03  HT2018Terminen startar 
2018-09-03IKVT19Sista dag att betala anmälningsavgift/styrka avgiftsbefrielse och sista kompletteringsdagSökande
2018-09-13LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 1.11.0)
2018-09-17VT2019Anmälan öppnar på antagning.se/universityadmissions.se
2018-09-19LADOKLadok stängt onsdag 19/9 kl 16:00 till tosdag 20/6 kl 08:00.
2018-09-20LADOK

Ladok helt stängt fram till klockan 08.00. Ladok är sedan öppet i läsläge fram till klockan 10.30 då det stängs igen.

Läsläge: Det går inte att se sina ärenden, rapportera in uppgifter, ta ut intyg eller exportera ut underlag i Uppföljning

Klockan 11.00 öppnar Ladok igen med full funktionalitet.


2018-09-27LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 1.12.0)
2018-09-28IKVT19VO klara med i tid inkomna kompletteringarVO
2018-10 Oktober 2018 
2018-10-03IKVT19Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningen senast 10:00Institution
2018-10-03IKVT19Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webbenInstitution
2018-10-03LADOKLadok stängt onsdag kl 16:00 till torsdag 20/6 kl 08:00.
2018-10-04LADOK

Ladok helt stängt fram till klockan 08.00. Ladok är sedan öppet i läsläge fram till klockan 10.30 då det stängs igen.

Läsläge: Det går inte att se sina ärenden, rapportera in uppgifter, ta ut intyg eller exportera ut underlag i Uppföljning

Klockan 11.00 öppnar Ladok igen med full funktionalitet.


2018-10-09IKVT19Urval, NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet publicerasUHR
2018-10-11IKVT19Publicering av urvalsresultat efter urvalet. Antagningsbesked skickas ut till de sökande. Överföring till LadokUHR
2018-10-11LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 1.13.0)

2018-10-15

VT2019

Sista anmälningsdag


2018-10-17

VT2019

Bedömning på NyA-webben kan påbörjas

Institution
2018-10-25LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 1.14.0)

2018-10-31

VT2019

Sista dag för avgiftskyldiga sökande att betala anmälningsavgift
2018-10-30LADOKLadok stängt tisdag kl 16:00 till onsdag 20/6 kl 08:00.
2018-10-31LADOK

Ladok helt stängt fram till klockan 08.00. Ladok är sedan öppet i läsläge fram till klockan 10.30 då det stängs igen.

Läsläge: Det går inte att se sina ärenden, rapportera in uppgifter, ta ut intyg eller exportera ut underlag i Uppföljning

Klockan 11.00 öppnar Ladok igen med full funktionalitet.


2018-11 November 2018 
2018-11-08LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 1.15.0)
2018-11-14LADOKLadok stängt onsdag kl 16:00 till torsdag 20/6 kl 08:00.
2018-11-15LADOK

Ladok helt stängt fram till klockan 08.00. Ladok är sedan öppet i läsläge fram till klockan 10.30 då det stängs igen.

Läsläge: Det går inte att se sina ärenden, rapportera in uppgifter, ta ut intyg eller exportera ut underlag i Uppföljning

Klockan 11.00 öppnar Ladok igen med full funktionalitet.


2018-11-22LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 1.16.0)

2018-11-27

VT2019

Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben.

Institution
2018-11-30HT2018Sista dag att ha öppet för sen anmälan 
2018-12 December 2018 

2018-12-03

VT2019

Sista kompletteringsdag 

2018-12-04

VT2019

Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningsunderlag@su.se senast 12:00

Institution
2018-12-05LADOKLadok stängt onsdag kl 16:00 till torsdag 20/6 kl 08:00.
2018-12-06LADOK

Ladok helt stängt fram till klockan 08.00. Ladok är sedan öppet i läsläge fram till klockan 10.30 då det stängs igen.

Läsläge: Det går inte att se sina ärenden, rapportera in uppgifter, ta ut intyg eller exportera ut underlag i Uppföljning

Klockan 11.00 öppnar Ladok igen med full funktionalitet.


2018-12-07

VT2019

Urval 1. NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet publiceras
2018-12-07LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 1.17.0)

2018-12-11

VT2019

Publicering av urvalsresultat och utskick av antagningsbesked

2018-12-14

VT2019

Utbildningar som inte har tillräckligt många antagna/reserver öppnas för sen anmälan

2018-12-17

VT2019

Sista svarsdag för sökande på antagning.se/universityadmissions.se

2018-12-18

VT2019

Urval 2. NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet publiceras

2018-12-20

VT2019

Publicering av urvalsresultat och utskick av antagningsbesked