Vad är en pivot-tabell?

Pivottabeller är en kraftfull funktion i Excel som används för att analysera och sammanfatta information genom att sammanställa stora datamängder från en databas eller datalager. 


Vi går inte in på hur man generellt jobbar med en Pivottabell här, det finns mycket information om Pivottabeller på nätet:

Instruktion från Microsoft
Länk till dokumentation om att skapa pivottabell

Film från Youtube
Länk till en film om att skapa och använda pivottabell för att analysera

Nyckeln till förståelsen för en Pivottabell är alltså mätetalen under Värden/Values i panelens nedre högra hörn, och sedan Filter, Rader/Rows och Kolumner/Columns där man bestämmer på vilket sätt man vill vända, skära och se sitt data. De olika parametrarna som man kan använda genom att dra in dem i rader/kolumner/värden finns listade i rutan Pivottabellfält/PivotTable Fields ovanför i panelen.

Vad är en kub?

En kub är vändbar så man kan titta på den från olika håll.

 Användande av Pivottabeller inom Beslutsstöd/IVS

Årsarbetskrafter

Nedan går vi går genom hur man återskapar data i en så kallad kub med årsarbetskrafter från en statisk rapport i IVS.

Vi utgår från rapporten 'Årsarbetskrafter över organisation och befattning (PGPE05)' . Gå till ivs.su.se och skriv in 'årsarbetskrafter' eller 'PGPE05' i sökrutan.

I rapporten, gör följande filterval överst:

Nu ska vi köra kuben så att vi ser samma data. Kuben för årsarbetskrafter heter 'Årsarbetskrafter OGCU03', gå till ivs.su.se och skriv in 'OGCU03' i sökrutan överst.

Kuben startar nu i Excel, med följande värden:

För att återsskapa vyn från PGPE05-rapporten ovan så ändrar vi överst i filtervalet till 2017. Vidare klickar vi på  den gråa rutan vid 'Administrativ och teknisk personal' och sedan vidare på nästa rad som dyker upp så att vi ser tre nivåer, där den tredje heter 'Administrativ personal'. Vi ska då ha följande vy:

Notera att själva mätetalet, i detta exempel är det 'Årsarbetskrafter', ligger längst ned till höger i panelen, under Värden/Values.

Nu går vi genom några exempel på hur man anpassar kuben till andra vyer och annat data:Genom att flytta filtret 'Kön' till Kolumn/Columns så ser vi båda könen samtidigt i tabellen som separata kolumner:

Lägg på befattningsgrupperingen (nivå 3) igen (Befattning, inte alternativet under more fields)

Nu får du experimentera helt på egen hand. Du kan till exempel modifiera tabellen så att du ser datat för årsarbetskrafter för din egen fakultet eller institution/avdelning.

Ekonomidata


Fysikum?

extern och intern motpart

motpartskod

övre nivå, motpartsgruppering2017

Projekt på ett visst konto

Sortering i kolumnerna