Innehåll:

Översikt: Det administrativa flödet
Etablering av doktorand i Ladok

Om den blivande doktoranden inte finns i Ladok sedan tidigare behöver den etableras i Ladok. Etablering är inte samma sak som att bli antagen till sitt forskarämne.   

Mejla ladok@su.se och ange följande uppgifter till oss:

Antagning till forskarämne

För att kunna anta krävs ett eget ämnestillfälle för varje doktorand. Ämnestillfället måste beställas hos Ladokgruppen, mejla ladok@su.se 

Bifoga uppgift om:

Handledare och ISP (individuell studieplan)                 

Institutionen lägger till huvudhandledare och handledare under fliken Studentuppgifter i vänsterkolumnen under Aktörer. Saknas personerna i aktörslistan kontakta ladok@su.se. Slutdatum läggs bara in om doktoranden byter handledare.

ISP upprättas årligen och kan läggas in i Ladok (frivilligt) under fliken Studentuppgifter i vänsterkolumnen under Dokumentera beslut.

Lägg in och registrera forskningsarbete

Koderna för dessa är:

Exempelvis har Zoologiska institutionen med institutionskod 468 forskningsarbetena DOKT468 Doktorsavhandling och LICE468 Licentiatuppsats

 PDF

Doktorander antas och registreras på ett forskningsarbete

Förläng studieperiod på forskningsarbete

ManualFörläng studieperiod på forskningsarbete.pdf


Byt från Lice- till Dokt-avhandling

För doktorand som ska lämna in en Lic-avhandling inom sitt forskningsämne behöver man först registrera doktoranden på en LICE+institutionskod. När Lic-avhandlingen är godkänd registreras doktoranden på DOKT+institutionskod, senare del. Senare del anger man eftersom LIC-avhandlingen utgör en del av DOKT-avhandlingen.

Manual: Kommer snart

Antagning och registrering på forskarkurs och individuellt åtagande

Vem gör vad i Ladok?


Manual: Antagning och registrering på forskarkurs och individuellt tillfälle/åtagande.

Doktorander från andra lärosäten - Antagning till forskarkurs och individuellt åtagande

Manual: Doktorander från andra lärosäten.pdf

Skapa forskarkurs och -tillfälle

Forskarkurs: Institutionen lägger in forskarkursen i SISU och inrättar den.

Dessa uppgifter behöver läggas in för att kunna inrätta kursen:

 

Forskarkurstillfälle: För att få ett tillfälle till din forskarkurs: Mejla ladok@su.se uppgift om:

Individuellt åtagande

Används för t.ex. läskurser, konferensdeltaganden eller forskarkurser som saknar kurskod. 

Kursägande institution skapar detta i Ladok.


Andra resultat

Kurser från gamla Ladok konverterades in i nya Ladok som "Andra resultat" och syns under en egen rubrik på doktorandens översikt. Kurserna som ligger som Andra resultat kan ligga kvar här och kan ingå i en examen precis som forskarkurser och individuella åtaganden. 

Rapportera resultat

När ska jag använda respektive rapporteringssätt?

Vad

Läst varHur rapporteraRapporteras av
Forskarkurser (med kurskod)Stockholms universitetPå forskarkursenKursägande institution
LäskurserStockholms universitetIndividuellt åtagandeKursägande institution
KonferensdeltagandeStockholms universitet
(Själva konferensen kan vara någon annanstans)
Individuellt åtagandeDoktorandens institution

Andra forskarkurser utan kurskod

(OBS! ej unversitetslärarutbildning CeUL)

Stockholms universitetIndividuellt åtagandeKursägande institution
ForskarkurserAndra lärosätenTillgodoräknasDoktorandens institution
Universitetslärarutbildning från CeULStockholms universitetAnnan merit + TillgodoräknasDoktorandens institution
Kurser från grundutbildningen som är läst innan doktoranden blev antagen till forskarutbildningenStockholms universitet eller andra lärosätenTillgodoräknasDoktorandens institution

Resultatrapportering

Här hittar du manual för Resultatrapportering

Här hittar du manual till Medarbetarrättigheter - koppla lärare som attestant eller rapportör


Kurser på grund- eller avancerad nivå inom FOU

  1. Typfall 1: student läser först kursen på avancerad nivå, blir sedan antagen till forskarutbildning. Kursen kan tillgodoräknas inom forskarutbildningen
  2. Typfall 2: student är antagen till forskarutbildning och läser sedan inom den en kurs som även riktar sig till studenter på avancerad nivå. Kursen ska vara en forskarkurs  eller ett individuellt åtagande för doktoranden.

Tillgodoräknande

Tillgodoräknande är en motsvarandebedömning som består av två delar, en grund dvs. kurs läst vid annat lärosäte som motsvaras av kurs vid SU.

Annan merit och tillgodoräknande ger enbart tillgodoräknade poäng, högskolepoängen och grunden för detta finns vid något annat lärosäte.

Här hittar du manual för Tillgodoräknande

Studieaktivitet och finansiering

Läggs in för alla doktorander så snart som möjligt efter varje kalenderhalvår. 

Så här lägger du in Studieaktivitet och finansiering: Manual för Studieaktivitet och finansiering.pdf

Blankett för Studieaktivitet och finansiering finns här: Ladokblanketter


En mer detaljerad beskrivning av vad de nationella finansieringstyperna står för samt några exempel på hur aktivitet och försörjning kan redovisas (Källa: SCB) SCB_Försörjningtyper_och_Exempel.pdf

Vi har nu övergått till att använda de nationella finansieringstyperna enligt SCB.

Gammal kod    Ny kod

        1UT         UBB  Utbildningsbidrag

        3DO        DTJ   Anställning som doktorand

        5AU         HTJ   Annan anställning inom universitetet

        6FÖ        AUH   Annan anställning utanför universitetet 

        7ST        STP    Stipendium

        9ÖV       ÖVR   Övrigt (Studiefinansiering saknas)

        FTG       FTG   Företagsdoktorand

 

Mer information från Statistiska centralbyrån


Rätta titel på avhandling

Manual: Rätta titel på avhandling


Alla kurser klara

Rapporteras in under "Studentuppgifter" - Dokumentera beslut. 


Utbildningsmaterial forskarutbildning

Här hittar du allt material/manualer från vår Ladok-utbildning: Påbyggnadskurs Forskarutbildning