Utbildningsmaterial

Lagar och regler

Grundläggande begrepp

Kursplaner

Utbildningsplaner

Utbud

Urval

Utbildningskatalogen

Referensmaterial

Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet
Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Regler och handläggningsordning för etablering och avveckling av utbildning
Checklista - utbud i SISU

Exempel på kursplan