Syfte

Syftet med rapporten är att ge detaljerna för verifikaten.

Målgrupp

Målgruppen är i huvudsak till för ekonomer och handläggare med intresse för detaljer.

Rapportbeskrivning

Listar verifikat efter urval.

Länk till faktura

Alla som har behörighet att se fakturor i Raindanceportalen har också behörighet att se länken till fakturan i Beslutsstöd/IVS. För kontogrupp 47 visas inga fakturalänkar alls. För behörighet till Raindanceportalen, se länk (http://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ekonomisystem/beh%C3%B6righet-till-raindance-classic-och-raindanceportalen-1.3335

 

Datakälla och uppdatering

All information som visas i rapporten kommer från Raindance via UDP. Uppdatering av data sker löpande med en dags eftersläpning, dvs normalt syns en uppdatering dagen efter den gjordes.