Syfte

Syftet med rapporten är att ta fram information om antagning av studenter till utbildning som sökts via NyA. Rapporten ger en snabb överblick över antalet antagna studenter fördelat på kön och med redovisning av högskolenybörjare. Från den övergripande rapporten finns sedan möjlighet att gå ned på institutionsnivå och därefter till ytterligare detaljeringsnivå.

Rapporten kan användas för planering och åtgärder innan registrering men även för en framtida planering.

Målgrupp

För studierektorer/motsvarande kan rapporten utgöra ett underlag för beslut om utbildningsutbud, lokalplanering, reservantagning, rekryteringsåtgärder m.fl. vid institutionen. Rapporten kan även användas för övergripande planering av utbildningsledare/motsvarande på fakulteten.

Rapportbeskrivning

Innan rapporten körs har du möjlighet att göra ett urval kring vilka uppgifter som ska visas, genom att välja exempelvis ett område, en institution eller en specifik termin. För att ta kunna titta på samtliga terminer och all utbildning vid Stockholms universitet väljer man Alla terminer. När alla val är gjorda klickar man på Kör rapport.

Du kommer till en grafisk beskrivning av antalet antagna utifrån de val som gjorts, uppdelat på ett eller flera diagram. Staplarna är uppdelade efter kön medan linjen visar antal högskolenybörjare. Om du för pekaren över grafen så visas antalsuppgifter i en textruta. För ytterligare detaljering av uppgifterna i en stapel klickar du på stapeln i ett av diagrammen när handen visas.

Detaljrapport
Nu öppnas en rapport i ett nytt fönster med en lista över alla utbildningstillfällen som stapeln består av. Listan innehåller termin, antagningsomgång, planeringstal, antagningstal i urval 1, antagningstal i urval 2 om sådant finns, antal antagna, antal reserver, antal strukna. 

Totalen för institutionen är unika personer och kan skilja sig från summering av uppgifterna i kolumnerna. En student kan finnas under flera tillfällen.

Begrepp

Förstahandsansökning

Datakälla och uppdatering

Uppgifterna om antal antagna, reserver och strukna är hämtade från NyA. Uppdatering sker dagen efter uppgifterna kommit in i systemet.
Vid organisatoriska förändringar redovisas utfallet för utbildningsutbudet på den i dagsläget ansvariga institutionen. Tidpunkt för denna redovisning sker direkt efter att utbildningen bytt institution i Ladokregistret.