Kalendarium för SISU, NyA, Ladok och VFU

 

(lightbulb) Kalendern är sorterbar genom att klicka på respektive rubrik
(info) Under kategori hittar du exempelvis antagningsomgångarna

Länk till föregående års kalender

2017

Tidpunkt

Kategori

Händelse

Aktör(er)

2017-01 Januari 2017 
2017-01-09 Inför årsbokslutet 2016 - sista dag att i Ladok rapportera in resultat med betygsdatum 2016Institution
2017-01-09VT2017Alla tillfällen som saknar stängningsdatum stängs för sen anmälan 
2017-01-15HT2016Höstterminen 2016 slutar 
2017-01-16VT2017Vårterminen 2017 börjar 
2017-01-16IKHT17Sista anmälningsdag 
2017-01-16MASTERHT17Sista anmälningsdag 
2017-01-18IKHT17Anmälningsstatistik presenteras 
2017-01-18MASTERHT17Anmälningsstatistik presenteras 
2017-01-19IKHT17Bedömning på NyA-webben kan påbörjasinstitution
2017-01-19MASTERHT17Bedömning på NyA-webben kan påbörjasinstitution
2017-01-23UtbildningIntroduktion till utbildningsdokumentation i SISU och Ladok 
2017-01-24UtbildningRegistrering via Ladok på webb (LPW) 
2017-01-25UtbildningSISU - Kursplaner och utbildningsplaner, ger behörigheten redaktör alternativt beslutsfattare 
2017-01-26UtbildningTentamensadministration i LPW samt resultatrapportering i Ladok och Ladok på webb (LPW) 
2017-01-27UtbildningSISU - Utbildningsutbud, ger behörigheten utbudsredaktör 
2017-02 Februari 2017 
2017-02-01ST2017Deadline för skapande av utbildningstillfällen i SisuInstitution
2017-02-01HT2017Deadline för skapande av utbildningstillfällen i SisuInstitution
2017-02-01IKHT17Sista kompletteringsdag och sista dag för avgiftsskyldiga sökande att betala anmälningsavgiftSökande
2017-02-01MASTERHT17Sista kompletteringsdag och sista dag för avgiftsskyldiga sökande att betala anmälningsavgiftSökande
2017-02-08ST2017Sista dag för institutionerna att inkomma med programunderlagInstitution
2017-02-08ST2017Sista dag att rapportera in krav på svenska för utbildningar som har undervisningsspråk engelskaInstitution
2017-02-15HT2017Sista dag att inkomma med programunderlagInstitution
2017-02-22ST2017Anmälan öppnarAntagningen
2017-02-22UtbildningUtbildning: NyA-webben och Antagningsprocessen 
2017-03 Mars 2017 
2017-03-01ST2017Bedömning på NyA-webben kan påbörjasInstitution
2017-03-10MASTERHT17VO:s bedömningar av utländska akademiska meriter klaraVO
2017-03-15LadokLadok stängt för systemunderhåll mellan kl 02.00 och 13.00 
2017-03-15ST2017Sista anmälningsdagAntagningen
2017-03-15HT2017Anmälan öppnar 
2017-03-17MASTERHT17Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningen senast 12:00Institution
2017-03-17MASTERHT17Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben. Institution
2017-03-20IKHT17VO:s bedömningar av utländska akademiska meriter klaraVO
2017-03-20UtbildningIntroduktion till utbildningsdokumentation i SISU och Ladok 
2017-03-21UtbildningRegistrering via Ladok på webb (LPW) 
2017-03-22UtbildningSISU - Kursplaner och utbildningsplaner, ger behörigheten redaktör alternativt beslutsfattare 
2017-03-23UtbildningTentamensadministration i LPW samt resultatrapportering i Ladok och Ladok på webb (LPW) 
2017-03-24UtbildningSISU - Utbildningsutbud, ger behörigheten utbudsredaktör 
2017-03-24MASTERHT17Antagningsbesked från urval 1 publiceras ca 13:00 
2017-03-24MASTERHT17Sista datum att meddela ladok@su.se inledande kurs/kurstillfälle på programmen/programtillfällena som ingår i MASTERHT17.Institution
2017-03-25IKHT17Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben. Institution
2017-03-25IKHT17Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningen senast 10:00Institution
2017-03-31IKHT17Antagningsbesked från urval 1 publiceras 13:00 
2017-03-31IKHT17Sista datum att meddela ladok@su.se inledande kurs/kurstillfälle på programmen/programtillfällena som ingår i IKHT17Instiution
2017-03-31ST2017Sista betal/styrkandedagSökande
2017-04 April 2017 
2017-04-12MASTERHT17Sista svarsdagSökande
2017-04-18HT2017Sista anmälningsdag 
2017-04-19IKHT17Sista svarsdagSökande
2017-04-20Utbildning

Utbildning: NyA-webben och antagningsprocessen

 
2017-04-20ST2017Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningen senast 10:00Institution
2017-04-20InstitutionsträffVårterminens möte med antagningen, institutionerna och ladok. Ekosalen 13:00-15:00. 
2017-04-21ST2017Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webbeninstitution
2017-04-21MASTERHT17Antagningsbesked från urval 2 publiceras 13:00 
2017-04-24MASTERHT17Överföring till LadokAntagningen
2017-04-26IKHT17Antagningsbesked från urval 2 publiceras 13:00 
2017-04-27ST2017Urval, NyA-webben är stängd i ST2017-omgången fram till urvalsresultatet är publiceras.  Antagningen/UHR
2017-04-28IKHT17Överföring till LadokAntagningen
2017-05 Maj 2017 
2017-05-01MASTERVT18Deadline för skapande av utbildningstillfällen i SisuInstitution
2017-05-01IKVT18Deadline för skapande av utbildningstillfällen i SisuInstitution
2017-05-02ST2017Utskick av antagningsbeskedAntagningen/UHR
2017-05-02VFU

Inlämning av VFU-kurser för HT2017

Inlämning av planeringstal för HT2017

Institution
2017-05-02HT2017Bedömning på NyA-webben kan påbörjasInstitution
2017-05-03ST2017Överföring till LadokAntagningen
2017-05-03ST2017 Efterantagning startar. OBS! Glöm inte att lägg in efterantagningstal om efterplacerade sökande inte ska bli reservplaceradeInstitution
2017-05-08HT2017Sista dag för avgiftskyldiga sökande att betala anmälningsavgift 
2017-05-15UtbildningIntroduktion till utbildningsdokumentation i SISU och Ladok 
2017-05-16UtbildningRegistrering via Ladok på webb (LPW) 
2017-05-17UtbildningSISU - Kursplaner och utbildningsplaner, ger behörigheten redaktör alternativt beslutsfattare 
2017-05-18UtbildningTentamensadministration i LPW samt resultatrapportering i Ladok och Ladok på webb (LPW) 
2017-05-19UtbildningSISU - Utbildningsutbud, ger behörigheten utbudsredaktör 
2017-05-30VT2017Sista dag att ha öppet för sen anmälan 
2017-06 Juni 2017 
2017-06-01IKHT17Sista dag för avgiftsskyldiga sökanden att betala studieavgifter Sökande
2017-06-01MASTERHT17Sista dag för avgiftsskyldiga sökanden att betala studieavgifter Sökande
2017-06-04VT2017Vårterminen 2017 slutar 
2017-06-14Utbildning

Utbildning: NyA-webben och Antagningsprocessen

 
2017-06-15HT2017Programmärkning av kurser inför HT2017 måste ha meddelats ladok@su.se 
2017-06-15HT2017Inledande kurs/kurstillfälle på program/programtillfälle inför HT2017 måste ha meddelats ladok@su.se 
2017-06-20HT2017Sista dag för registrering på VFU-kurs som startar direkt på terminenInstitution
2017-06-21HT2017Sista kompletteringsdag 
2017-06-30HT2017Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben. Institution
2017-06-30DelårsbokslutSista dag för inrapportering i Ladok för delårsbokslutet 2017 
2017-07 Juli 2017 
2017-07-04HT2017Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningsunderlag@su.se senast 10:00Institution
2017-07-10HT2017Urval 1. NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet publiceras  
2017-07-13HT2017Publicering av urvalsresultat och utskick av antagningsbesked  
2017-07-14HT2017Utbildningar som inte har tillräckligt många antagna/reserver öppnas för sen anmälan  
2017-07-28HT2017Sista svarsdag för sökande på antagning.se/universityadmissions.se 
2017-07-31ST2017Alla tillfällen stängs för efterantagningAntagningen
2017-08 Augusti 2017 
2017-08-01HT2017Urval 2. NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet publiceras  
2017-08-03HT2017Publicering av urvalsresultat och utskick av antagningsbesked  
2017-08-03HT2017Efterantagning startar. OBS! Glöm inte att lägg in efterantagningstal om efterplacerade sökande inte ska bli reservplaceradeInstitution
2017-08-07UtbildningUtbildning nya Ladok - Ladok komplett 2 dagar 7/8 - 8/8 Anmälan 
2017-08-09UtbildningUtbildning nya Ladok - Ladok komplett 2 dagar 9/8 - 10/8 Anmälan 
2017-08-10HT2017Möjligt att öppna för webbregistrering och aktivera universitetskonto för nyantagnaInstitution
2017-08-16UtbildningUtbildning nya Ladok - Ladok komplett 2 dagar 16/8 - 17/8 Anmälan 
2017-08-17UtbildningUtbildning NyA-webben och antagningsprocessen 8:30-12:00 Mer information och anmälan 
2017-08-21HT2017Alla tillfällen som saknar stängningsdatum stängs för sen anmälan 
2017-08-28HT2017Höstterminen HT2017 startar 
2017-08-31UtbildningUtbildning nya Ladok - Ladok komplett 2 dagar 31/8 - 1/9 Anmälan 
2017-09 September 2017 
2017-09-01VT2018Deadline för skapande av utbildningstillfällen i SisuInstitution
2017-09-04UtbildningUtbildning nya Ladok - Ladok komplett 2 dagar 4/9 - 5/9 Anmälan 
2017-09-06UtbildningUtbildning nya Ladok - Ladok komplett 2 dagar 6/9 - 7/9 Anmälan 
2017-09-11VFUSista dag att anmäla studenter med särskilda skäl för placering inför VFU I till vfu@su.seInstitution
2017-09-12UtbildningUtbildning nya Ladok - Ladok komplett 2 dagar 12/9 - 13/9 Anmälan 
2017-09-18HT2017Sista dag för registrering på VFU-kursInstitution
2017-10 Oktober 2017 
2017-10-18UtbildningUtbildning NyA-webben och antagningsprocessen 8:30-12:00 Mer information och anmälan 
2017-11 November 2017 
2017-11-30HT2017Sista dag att ha öppet för sen anmälan 
2017-12 December 2017 
2017-12-12UtbildningUtbildning NyA-webben och antagningsprocessen 8:30-12:00 Mer information och anmälan 
2017-12-22VFUSista dag för registrering på VFU-kurs som startar direkt på terminenInstitution

2018