Kalendarium för SISU, NyA, Ladok och VFU


 

 


(lightbulb) Kalendern är sorterbar genom att klicka på respektive rubrik
(info) Under kategori hittar du exempelvis antagningsomgångarna


 

 

Länk till Studieadministrativ kalender 2020

Länk till Studieadministrativ kalender 2022


Webbregistrering och aktivera universitetskonto för nyantagna inför VT21, se december 2020.

TidpunktKategoriHändelseAktör(er)
2021-01
Januari 2021
2021-01-11Årsbokslut

Inför årsbokslutet 2020

Institution


2021-01-11VT2021Alla tillfällen som saknar stängningsdatum stängs för sen anmälanAntagningen
2021-01-15MASTERHT21Sista anmälningsdag
2021-01-15IKHT21Sista anmälningsdag
2021-01-18
Vårterminen startar
2021-01-18MASTERHT21Bedömning på NyA-webben kan påbörjasInstitution
2021-01-18IKHT21Bedömning på NyA-webben kan påbörjasInstitution
2021-02
Februari 2021
2021-02-01MASTERHT21Sista dag att betala anmälningsavgift/styrka avgiftsbefrielseSökande
2021-02-01IKHT21Sista dag att betala anmälningsavgift/styrka avgiftsbefrielseSökande
2021-02-01MASTERHT21Sista kompletteringsdagSökande
2021-02-01IKHT21Sista kompletteringsdagSökande
2021-02-01ST2021Deadline för skapande av tillfällen i sisu. Tillfällen som skapas efter deadline garanteras inte vara sökbara vid första anmälningsdag.Institution
2021-02-01HT2021Deadline för skapande av tillfällen i sisu. Tillfällen som skapas efter deadline garanteras inte vara sökbara vid första anmälningsdag.Instiution
2021-02-01VFUStudenter på VFU I ska vara registrerade. Meddela vfu@su.se om studenter förväntas bli sen registreradeInstitution
2021-02-01VFUSista dag att lämna in fullständig beställningslista med ämne och inriktning för ULV & Yrkeslärare till vfu@su.se (gäller endast de studenter som VFU-sekretariatet ska söka placering åt)Institution
2021-02-01VFUSista dag för studenter på VFU I att lämna in särskilda skäl för VFU-placering till VFU-sekretariatetInstitutionen/ studenten
2021-02-05ST2021Sista dag för institutionerna att inkomma med programunderlagInstitution
2021-02-08VFUStudenter på VFU II och senare behöver vara registrerade, för att kommun och skola ska se att studenterna förväntas ha VFUInstitution
2021-02-15HT2021Sista dag för institutionerna att inkomma med programunderlagInstitution
2021-02-19ST2021Anmälan öppnar
2021-03
Mars 2021
2021-03-08HT2021Kontroller av utbildningsutbud. Observera att det inte är möjligt att göra ändringar av veckor etc. efter att anmälan öppnatInstitution
2021-03-08HT2021Sista dag för tillfällesbyte av programstudenter som anmäler sig via NyA och som inte följer programtillfällets studieperiodInstiution
2021-03-15HT2021Anmälan öppnar
2021-03-15ST2021Sista anmälningsdag
2021-03-15MASTERHT21UHR (VO) klara med handläggning av i tid inkomna kompletteringarUHR
2021-03-16ST2021Bedömning på NyA-webben kan påbörjasInstitution
2021-03-29MASTERHT21Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben. Institution
2021-03-29MASTERHT21Deadline för bedömning och meritvärdering på NyA-webben Kontaktperson till antagningen senast 12:00Institution
2021-03-30ST2021Sista dag att betala anmälningsavgift/styrka avgiftsfrihet
2021-04
April 2021
2021-04-07IKHT21UHR (VO) klara med i tid inkomna kompletteringarUHR
2021-04-07IKHT21Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben. Institution
2021-04-09MASTERHT21Publicering av urvalsresultatet efter urvalet. Antagningsbesked skickas ut till de sökande. Överföring till Ladok
2021-04-09IKHT21Deadline för bedömning och meritvärdering på NyA-webben Kontaktperson till antagningen senast 10:00
2021-04-14IKHT21Urval, NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet publiceras 
2021-04-14IKHT21Publicering av urvalsresultatet efter urvalet. Antagningsbesked skickas ut till de sökande. Överföring till Ladok
2021-04-15ST2021Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webbenInstitution
2021-04-15ST2021Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningsunderlag@su.se senast kl. 12:00Institution
2021-04-15HT2021Sista anmälningsdag
2021-04-16HT2021Bedömning på NyA-webben kan påbörjas.Institution
2021-04-21ST2021Urval. NyA-webben är stängd fram till urvalsresultatet är publiceras
2021-04-23ST2021Publicering av urvalsresultat och utskick av antagningsbesked samt överföring av antagna till Ladok
2021-04-23ST2021Efterantagning startar. OBS! Glöm inte att lägga in efterantagningstal om efterplacerade sökande inte ska bli reservplaceradeInstitution
2021-04-30

MASTERHT21

IKHT21

Sista dag att lägga in inledande kurs på programtillfälle eller inriktningstillfälle så betalning/stipendium kan registreras för avgiftsskyldiga tredjelandsstudenter. Detta är en förutsättning för att Migrationsverket ska kunna handlägga ansökan om uppehållstillstånd för studier.

Anvisningar finns här: https://confluence.it.su.se/confluence/display/SK/Ladokmaterial+-+Studiedeltagande?preview=/88809950/128740203/Inledande%20kurs%20p%C3%A5%20programtillf%C3%A4lle%20och%20inriktningstillf%C3%A4lle.pdf#Ladokmaterial-Studiedeltagande-L%C3%A4ggininledandekurserp%C3%A5programochprogrammedinriktningar

Institution
2021-05
Maj 2021
2021-05-02VFUSista dag att lämna in lista på studenter på Yrkeslärarprogrammet som förväntas läsa VFU II och III nästkommande termin till vfu@su.se.Institutionen
2021-05-02VFUSista dag att lämna in lista på studenter på Grundlärarprogrammet mot fritidshem som förväntas läsa VFU III nästkommande termin till vfu@su.sePå listan ska det framgå vilket ämne studenten ska ha VFU i.Institutionen
2021-05-02VFUSista dag att lämna in lista på studenter på KPU samt ämneslärarprogrammet MND som förväntas läsa VFU II och III nästkommande termin till vfu@su.sePå listan ska det framgå vilket ämne/vilka ämnen studenten ska ha VFU i.Institutionen
2021-05-02VFUSista dag att lämna in lista på studenter på Ämneslärarprogrammen HSD/ISD som förväntas läsa VFU II och III nästkommande termin till vfu@su.sePå listan ska det framgå vilket ämne/vilka ämnen studenten ska ha VFU i.Institutionen
2021-05-03HT2021Sista dag för avgiftsskyldiga sökande att betala anmälningsavgift
2021-05-03HT2021Deadline för att meddela kontaktperson för bedömning på NyA-webben
2021-05-03HT2021Meddela antagningen om det finns ytterligare utbildningar som inte ska öppnas för sen anmälan.
2021-05-27IKVT22

Deadline för skapande av tillfällen i sisu


2021-05-31VT2021Sista dag att ha öppet för sen anmälan
2021-06
Juni 2021
2021-06-01

Sista dag för avgiftsskyldiga sökanden att betala studieavgifter


2021-06-20VFUSista dag att registrera studenter som börjar terminen med en VFU-kurs.Institutionen
2021-06-21HT2021Planerings- och antagningstal rapporterade på NyA- webbenInstitution
2021-06-30HT2021Deadline 10:00 för bedömning och meritvärdering på NyA-webbenInstitution
2021-07
Juli 2021
2021-07-05HT2021Sista kompletteringsdag
2021-07-14HT2021

Urval 1. NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet publiceras


2021-07-16HT2021Publicering av urvalsresultat och utskick av antagningsbesked
2021-07-16HT2021Sen anmälan öppnar för utbildningar som inte har tillräckligt många antagna/reserver
2021-07-23HT2021Sista svarsdag för antagna och reserver
2021-07-27HT2021Urval 2. NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet publiceras
2021-07-29HT2021Publicering av urvalsresultat och utskick av antagningsbesked samt överföring av antagna till Ladok
2021-07-31ST2021Alla tillfällen stängs för sen anmälan
2021-07-31Doktorandrapportering i Ladok

Sista dag att i Ladok rapportera in doktoranders studieaktivitet och finansiering för första kalenderhalvåret 2021

Anvisningar: Ladokmaterial - Forskarutbildning#Forskarutbildning-Studieaktivitetochfinansiering

Institution
2021-08
Augusti 2021
2021-08-09HT2021Efterplacering av sena sökande startar. OBS! Glöm inte att lägga in efterantagningstal om sena sökande inte ska bli reservplacerade.Institution
2021-08-09HT2021

Webbregistrering och aktivera universitetskonto för nyantagna.

För kurser som har antagningsförfarande via NyA rekommenderar vi att webbregistreringen öppnar tidigast 9 augusti (kan öppnas senare om så önskas). 

För kurser inom program där ni själva sköter antagningen kan ni ha webbregistreringen öppen från och med när ni vill, förutsatt att studenterna är antagna till kursen först.

Institution
2021-08-24HT2021Alla tillfällen som saknar stängningsdatum stängs för sen anmälan fr.o.m. detta datum
2021-08-30HT2021Terminen startar
2021-09
September 2021
2021-09-03

Sista dag för antagna att inkomma med dokument för att styrka studieavgiftsfrihet för kurser och program som börjar vid terminens start HT2021.
För kurser som startar senare under höstterminen är sista dag att styrka studieavgiftsfrihet en vecka efter kursstart.

Vid frågor, kontakta antutland@su.se


2021-10
Oktober 2021
2021-11
November 2021
2021-11-30HT2021Sista dag att ha öppet för sen anmälan
2021-12
December 2021
Länk till Studieadministrativ kalender 2022