Varje natt sker en överläsning av uppgifter från källsystemen (enligt nedan) in till det datalager som Beslutsstödssystemet/IVS hämtar uppgifter ifrån. Den innebär att uppgifterna i IVS normalt är uppdaterade dagen efter ändringen sker i källsystemet. För ytterligare information om respektive källsystem se nedan.

DiVA

Uppgifterna kommer från DiVA och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna som visas normalt visar hur det såg ut dagen innan. Eftersom innehållet i Diva ständigt uppdateras och kvalitetssäkras, är uppgifterna i IVS inte konstanta över tid.
Rapporten innehåller information fr o m 2012 då kvalitén på data för äldre år bedömts som för bristfällig för att tas med. Datakvaliteten i DiVA utgår från riktlinjerna för det nationella projektet SwePub Analys, som samlar publikationer från samtliga svenska lärosäten för analyser på nationell nivå. SwePub Analys ställer krav på data från 2012 och framåt.


Ladok

Uppgifterna kommer från Ladok och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna som visas normalt visar hur det såg ut dagen innan.

NyA

Uppgifterna kommer från NyA och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna som visas normalt visar hur det såg ut dagen innan.

Primula

Uppgifterna kommer från Primula och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna som visas normalt visar hur det såg ut dagen innan.

Raindance

Uppgifterna kommer från Raindance och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna som visas normalt visar hur det såg ut dagen innan.

ReachMee

Uppgifterna i kommer från ReachMee och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna som visas normalt visar läget hur det såg ut dagen innan.

SISU

Uppgifterna kommer från SISU och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna som visas normalt visar hur det såg ut dagen innan.

Sukat

Uppgifterna kommer från Sukat och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna som visas normalt visar hur det såg ut dagen innan.