Syfte

Rapporten syftar till att ge en lista över aktuella, jämna bemärkelsedagar.


Målgrupp

Prefekter/motsv. och andra personer som har intresse av att hålla reda på jämna bemärkelsedagar bland sina medarbetare.

Rapportbeskrivning

Rapporten visar medarbetare inom institutionen (eller annan organisatorisk enhet) som fyller jämnt tiotal år under de närmaste 12 månaderna (från det att rapporten tas ut). Medarbetare som vid rapportgenererandet är anställda visas.

Begrepp och förklaring

-

Datakälla och uppdatering

Uppgifterna kommer från Personalsystemet Primula och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna visar hur det såg ut dagen innan.