Syfte

Syftet med rapporten är att ge aktuell information om löneläget för ett urval befattningar (befattningsgrupper) vid Stockholms universitet. Information om löneläget kan utgöra ett stöd t ex i samband med lönerevision eller vid rekrytering av nya medarbetare.

Målgrupp

Arbetsgivarföreträdare (chefer m.fl.) och fackliga företrädare vid Stockholms universitet.

Rapportbeskrivning

Rapporten visar antalsuppgifter och löneläget för en befattningsgrupp. Statistiken redovisas per fakultet och totalt för Stockholms universitet.

Begrepp

 

 

Rapportens tabellkolumner

Datakälla

Uppgifterna är hämtade från lönesystemet Primula.