Syfte

Syftet med rapporten är att ge aktuell information om löneläget enligt BESTA-systemet för anställda vid Stockholms universitet. Information om löneläget kan utgöra ett stöd t ex i samband med lönerevision eller vid rekrytering av nya medarbetare.

Målgrupp

Arbetsgivarföreträdare (chefer m.fl.) och fackliga företrädare vid Stockholms universitet.

Rapportbeskrivning

Rapporten visar antalsuppgifter och lönelägen per arbetsområde och grupperingsnivå i BESTA. Statistiken redovisas totalt för Stockholms universitet.

Begrepp

 

Rapportens tabellkolumner

Datakälla

Uppgifterna är hämtade från lönesystemet Primula.