Begreppet genomströmning är ett paraplybegrepp som arbetsgruppen inom Beslutsstöd/IVS arbetar med att definiera.

Det rör sig bl.a. om begrepp som prestationsgrad, nollpoängare, aktiv och inaktiv student, drop-outs, m.m.