Syfte

Rapporten ger en resultatöversikt för institutioner kopplade till en viss fakultet.

Målgrupp

Målgruppen för denna rapport är personer i organisationen med behov av översiktlig resultatinformation. Rapporten möjliggör resultatanalys, samt resultatjämförelse mellan institutioner och år vid vald fakultet.

Rapportbeskrivning

Från menyn väljs önskat årtal samt fakultet. Från resultatrapporten är det möjligt att generera underrapporter för UGA respektive FUF. Observera att indirekta aktiviteter (55-89999) fördelas vid helårsbokslut varför UGA respektive FUF endast ger fullständig information när helårsbokslut upprättats för valt rapportår.

 

Följande institutionsintervall inkluderas under respektive fakultet:

 

Fakultet
Institutionsselektering
Humanistiska100-198
Juridiska200-298
Samhällsvetenskapliga300-398
Naturvetenskapliga400-498

 

Genom att klicka på en länk nedan körs en rapport som visar exakt vilka konton som ingår i en viss kontogruppering.

TabellpostKonton
Intäkter

IVS-rapport - Intäkter

Kostnader

IVS-rapport - Kostnader

Årets kapitalförändring

Intäkter - Kostnader

Årets kapitalförändring i procent

Årets kapitalförändring / Intäkter (i procent)

Summa kapitalförändring

Årets kapitalförändring + Kapitalförändring sedan tidigare år

IVS-rapport - Kapitalförändringar sedan tidigare år

Summa kapitalförändring i procent

Summa kapitalförändring / Intäkter (i procent)

AktiviteterAktivitetsselektering
Resultatrapport ”Allt”1-99999
Underrapport ”UGA”1-19999
Underrapport ”FUF”2-39999

 

Gränsvärden för signalfärger

Datakälla och uppdatering

All information som visas i rapporten kommer från Raindance via UDP. Uppdatering av data sker löpande med två dagars eftersläpning.