Syfte

Rapporten presenterar vald institutionen eller enhets resultat i tabell respektive diagramform. Man kan även se budget samt utfall för föregående år.

Målgrupp

Målgruppen för denna rapport är personer i organisationen med behov av översiktlig resultatinformation. Rapporten möjliggör resultatanalys, samt resultatanalys i förhållande till budget för vald institution/enhet under vald tidsperiod.

Rapportbeskrivning

Från menyn väljs önskad institution samt önskat år. Om man vill kan man även välja enhet, aktivitet samt period. Rapporten bör endast genereras för period som avslutats med bokslut, först då har bidragsintäkter avräknats.

 

Tabeller

Rapporten innehåller tre tabeller

I tabellerna som visar intäkter och kostnader kan man klicka på en viss intäkt eller kostnad, t ex ordet "Anslag". När man klickar på länken körs en rapport som visar exakt vilka konton som ingår i en viss kontogruppering, detta för att kunna förstå exakt hur rapporten är uppbyggd.

 

Beskrivning av den sista tabellen

SammanställningKonton / Beräkning
Årets kapitalförändringSumma intäkter - Summa kostnader
Årets kapitalförändring %Årets kapitalintäkter / Summa intäkter
Kapitalförändring sedan tidigare år

IVS-rapport - Kapitalförändringar sedan tidigare år

Summa kapitalförändringÅrets kapitalförändring + Kapitalförändring sedan tidigare år
Summa kapitalförändring %Summa kapitalförändring / Summa intäkter

Ej förbrukade bidragsmedel

IVS-rapport - Ej förbrukade bidragsmedel

Utgående balanserade medelSumma kapitalförändring + Ej förbrukade bidragsmedel
Återstående avskrivningar

IVS-rapport - Återstående avskrivningskostnader


Diagram

Rapportbladet innehåller fem diagram

Gränsvärden för signalfärger

Datakälla och uppdatering

All information som visas i rapporten kommer från Raindance (via UDP - Utdataplattformen). Uppdatering av data sker löpande (normalt med en dags eftersläpning mot Raindance).

Information om senaste laddningen finns på IVS Startsida.