Syfte

Syftet med rapporten är att ge en överblick över en kostnadsbärares status ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Målgrupp

Målgruppen är i huvudsak till för ekonomer vid institutionen och forskare med koppling till kostnadsbärare. Rapporten är framtagen för att vara ett analysunderlag för en kostnadsbärare, samt att ge möjlighet att följa kostnadsredovisning.

Rapportbeskrivning

OBS - Kostnadsbärare infördes den 1 januari 2009 därför finns endast data från 2009 och framåt med i rapporten.

Du väljer först kostnadsbäraren och eventuellt också år.

Rapporten visar hur intäkter och kostnader är konterade så om ett enskilt projekt har bytt kostnadsbärare (t ex pga omorganisation) så dyker det upp både i rapporten för den gamla kostnadsbärare och i rapporten för den nya kostnadsbäraren.

Om man klickar på länken ”Antal projekt knutna till kostnadsbärare” kommer man till rapport "Projektlista detaljerad (EIPR01)". Om man skulle sakna ett projekt i rapport EIPR01 beror det på att projektet har bytt kostnadsbärare och då återfinns i listan för den nya kostnadsbäraren. 

I normalfallet delas kostnadsbärarna vid en institution upp på följande sätt:

En kostnadsbärare för anslagsfinansierad grundutbildning samt en för anslagsfinansierad forskning/forskarutbildning, sedan en kostnadsbärare för varje externmedelsprojekt. I de fall flera externmedelsprojekt på ett tydligt sätt är samma kärnverksamhet, exempelvis en forskares forskningsprojekt finansieras av två olika finansiärer, finns dessa externmedelsprojekt på samma kostnadsbärare.

I vissa fall spänner en kostnadsbärare över flera institutioner och då använder alla inblandade institutionerna samma kostnadsbärare och institutionsnumret i kostnadsbäraren blir huvudinstitutionens institutionsnummer.

All stödverksamhet, oavsett om det är stödverksamhet på institutionsnivå eller en kostnad för förvaltning eller fakultet, har kostnadsbäraren 999999.

 

Datakälla och uppdatering

All information som visas i rapporten kommer från Raindance via UDP. Uppdatering av data sker löpande med en dags eftersläpning, dvs normalt syns en uppdatering dagen efter den gjordes.