Beslutsstöd är ett samlingsbegrepp för olika metoder att stödja effektivt beslutsfattande, främst genom datorbearbetning av stora informationsmängder. Syftet med Beslutsstödsportalen är att föra samman information ur olika källsystem i en gemensam databas där information från alla källsystem kan sammanställas och bearbetas i olika typer av rapporter och analysunderlag.


Organisation

Ansvarig för Beslutsstöd/IVS är Rektors kansli.
Drift och utvecklingansvariga är IT-avdelningen tillsammans med ägare av källsystemsinformationen.
I dagsläget används följande källsystem inom beslutsstödet

  • Ekonomi (Raindance)
  • Personal (Primula och HR plus)
  • Utbildning (Ladok, NyA, SISU)
  • Forskning (DiVA)
  • Sukat (organisation)

Vi tar gärna emot förslag på förbättringar eller önskemål, kontakta Lisa Bäckmark på Rektors kansli med dina förslag.

Beslutsstöd/IVS - användardokumentation