Avancerad nivå, institutionsnivå (SIAS08)

 

Syfte


Syftet med rapporten är att få en överblick över hur produktionen av helårsstudenter (HST) är fördelade på studenter som läser sin utbildning på avancerad nivå och där uppgifterna är redovisade på institutionsnivå. En student kan läsa sin grundläggande utbildning på antingen grund- eller avancerad nivå. Det procenttal som finns i tabellen baseras på helårsstudenter för studenter som läser sina studier på avancerad nivå i förhållande till universitetets totala siffra för helårsstudenter.

 

Målgrupp


För studierektorer/motsvarande kan rapporten utgöra ett underlag för att följa upp hur fördelningen av helårsstudenter är för studenter som läser på avancerad nivå i förhållande till det totala antalet helårsstudenter för universitetet. Med det totala antalet helårsstudenter menas studier som antingen är på grund- eller avancerad nivå.


Rapportbeskrivning


Du gör först ett urval för vilken termin du vill se uppgifter om. När du har valt år sker en utsökning av uppgifter för rapporten.


I tabellen visas uppgifter om:
Andelen helårsstudenter för studenter som läser på avancerad nivå i förhållande till universitets totala siffra för helårsstudenter


I diagrammen visas uppgifter om:

I översta diagrammet visas uppgifter om vilka fem institutioner som har högst andel helårsstudenter på avancerad nivå i förhållande till universitetets totala siffra för helårsstudenter.

I det nedre diagrammet visas uppgifter om vilka fem institutioner som har lägst andel helårsstudenter på avancerad nivå i förhållande till universitetets totala siffra för helårsstudenter.

 

Begrepp och förklaring


Avancerad nivå

Helårsstudenter


Datakälla och uppdatering


Uppgifterna om ansökningar kommer från Ladok och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna som visas i bästa fall visar läget hur det såg ut dagen innan.
Vid organisatoriska förändringar redovisas utfallet för avancerad nivå på den i dagsläget ansvariga institutionen. Tidpunkt för denna redovisning sker direkt efter att utbildningen bytt institution i Ladok-registret.