Syfte

Syftet med rapporten är att samla in och presenterar de viktigaste uppgifterna för ett projekt.

Projektnummer används som parameter när rapporten körs.

Målgrupp

Forskare utgör målgrupp för denna rapport.

Rapportbeskrivning

Rapporten består av tre olika delar:

Projektinfo - baseras på den information som institutionerna levererar in till ekonomiavdelningen för det aktuella projektet. 

Diagrammen visualiserar kostnaderna i förhållande till beviljat belopp respektive inbetalningar/intäkter. Det första diagrammet är för att i grova drag visa "vad som finns kvar". Det andra diagrammet visar en enkel (rak) prognos för ackumulerade kostnader i förhållande till beviljat belopp, dvs i grova drag "hur länge pengarna räcker".

Tabellen kostnader består av samtliga kostnader, summerat per kostnadsslag och månad. Uppgifter finns för hela projektet, dock med början av år 2008 (en varningstext anges för de projekt som är äldre än så). Första kolumnen "Total" visar nuvarande summerade kostnader (vänsterplacerad för att användaren ska slippa scrolla till höger).

Länkar till andra rapporter

Personalkostnader

Länken "Personalkostnader" öppnar en ny rapport och visar kostnader importerade från personalsystemet, där framgår vilka personer som är konterade på projektet (en uppgift som inte syns i ekonomisystemet).

Verifikationsrapport

I tabellen kostnader kan man klicka på vilken kostnad som helst för att få mer detaljer, då öppnas en ny rapport som visar kostnader på verifikationsnivå.

Datakälla och uppdatering

Dataunderlaget till rapporten kommer från ekonomisystemet Raindance och personalsystemet HR+/Primula. Laddningar sker dagligen. Dock kräver data från ekonomisystemet omformatering och inregistrerade verifikationer från ekonomisystemet syns i IVS tidigast efter ett dygn, från personalsystemet produceras löneverifikationer en gång i månaden.