För att få tillgång till Dashboard måste du först bli tillagd som användare av administratören. Fyll i dina uppgifter här >>

Du får inte omedelbart tillgång till Dashboard, utan blir tillagd den 25/5.


För att ni ska notifieras när ett partnerlärosäte skickar ett nytt LA via E+ Dashboard är det viktigt att de anger rätt e-post till er i det verktyg de använder – meddela dem vilken adress som gäller redan nu. Gruppen för internationell mobilitet har inte möjlighet att spåra och meddela rätt person på SU om t.ex. exchange@su.se angetts som kontaktadress i ett LA.


Innehåll

[Dashboard]
[Dashboard på SU]
[Konto för inloggning]
[Instruktioner och användarstöd]
[FAQ]
[Terminologi]
[Länkar]
Dashboard

Dashboard, eller Erasmus Dashboard, är ett gratis verktyg för lärosäten som inte har eget eller kommersiellt verktyg att ansluta till Erasmus Without Paper (EWP)-nätverket, utvecklat med stöd från EU-kommissionen. Dashboard innehåller Online Learning Agreement (OLA) och Inter-Institutional Agreements (IIA).

EWP - senaste status (april 2021)

 • Digitala Learning Agreements blir inte obligatoriskt förrän till 2022/23 - detta betyder att alla partneruniversitet inte kommer att kunna skriva digitala Learning Agreements.

 • Dashboard OLA fungerar, men är ej kopplat till EWP än. API planerat juni 2021. I praktiken betyder detta att endast lärosäten som använder Dashboard kan signera OLA tills API är på plats.

 • Nya mallar för OLA enligt nya programperioden (call 2021) beräknas klart i Dashboard till juni 2021 (ansökningar HT-21).
 • E+ appen finns redan idag, men är under vidareutveckling. En ny uppdatering av appen för Erasmus+ med full koppling till EWP-nätverket beräknas komma i september i 2021.Dashboard på SU

Eftersom SU inte kommer ha ett mobilitetssystem på plats för OLA, kommer Dashboard användas för OLA inom Erasmus-programmet. Detta gäller under en övergångsperiod tills processerna är implementerade i Mobility Online.


 • Dashboard kommer enbart användas för OLA på SU – inte IIA (avtal). 

 • Tidplan för SU och information till partnerlärosäten finns via länkar nedan

EWP Roadmap för institutioner (medarbetarwebben) >>

EWP Roadmap för partnerlärosäten inom Erasmus+ (medarbetarwebben) >>Konto för inloggning

Från och med versionen OLA 3.0 (oktober 2020) krävs inloggning i Dashboard av säkerhetsskäl. Kontot skapas av administratören för Dashboard på SU. Fyll i dina uppgifter via länken längst upp på sidan.

Notera: Du kan inte registrera dig själv, registrering på Dashboards inloggningssida är endast för lärosäten.
Instruktioner och användarstöd

Som hjälp till användarna av Dashboard hänvisas i dagsläget främst till externa sidor. Informationen kommer successivt att utvecklas på denna sida med undersidor.
Se även sidans FAQ nedan.FAQ

Hittar du inte svar på din fråga?
Skicka ett mail till ewp@su.se

 • Problem med inloggning i Dashboard
  Saknar du konto i Dashboard – skriv upp dig på listan på huvudsidan eller maila till ewp@su.se
  Har du konto? Inloggningen är 'case sensitive', kontrollera att du angett namn och lösenord korrekt.

 • Ett partnerlärosäte har bett mig signera OLA i Dashboard
  När du blivit användare kan du signera Learning Agreement

 • Signering av annan än kontaktperson 
  Vem som helst från SU med konto i Dashboard kan skriva under Learning Agreement oavsett vem som angetts som kontaktperson.

 • Funktionsadress i Dashboard 
  Frågan testas i pilotgruppen, uppdatering kommer. Preliminärt svar för inresande: enligt uppgift från pilotgruppen ska det gå bra att signera inresandes OLA där funktionsadressen är det som syns utåt.

 • Partneruniversitetet har skapat OLA i OLA2.0 - vad gäller?
  För nya OLA som skapas efter den 17oktober 2020 ska OLA 3.0 användas. OLA 2.0 är en gammal plattform som inte kommer underhållas eller anpassas. De OLA som skapats före den 17 oktober finns kvar i Dashboard under OLA 2.0, och man kan komma åt och modifiera dem där, samt för studenter: https://www.archive.learning-agreement.eu/student/home/login.php.

 • Ingår Erasmus-praktik (SMP) i OLA och Dashboard?
  Praktik ingår inte i kravet för Erasmus avseende OLA till HT-21 och är ej heller klart i Dashboard. Information uppdateras när mer information finns.

 • Vad gäller för studenter till och från Storbritannien?
  Studenter på mobilitet i eller från Storbritannien omfattas inte av kravet på digitala Learning Agreements. 

 • Varför använder vi inte MoveON eller Mobility-Online för digitala LA?

  E+ Dashboard är en interimslösning för oss på SU. När in- och utresandeprocesser finns klara i Mobility-Online kommer digitala LA vara en del av de processerna.

Terminologi

FörkortningBetydelse
EWPErasmus Without Paper
IIAInter-Institutional Agreements
LALearning Agreement
OLAOnline Learning Agreement
OLA 3.0Aktuell version av Dashboards OLA-hantering (dec 2021)
Denna sida administreras av DIM - projektet för Gemensamma rutiner och processer för internationell mobilitet, inom Internationell mobilitet, Studentavdelningen.
ewp@su.se