Page tree
Underlag 1 VT20 Beställning av utbytesavtal och tillfällen för in- och utresande
Instruktioner:
Kontrollera om era utbytesavtal redan finns i Ladok (se instruktion "Hitta utbytesavtal i Ladok"), fyll i så fall i koden.
Extern part: Använd dig av listan under fliken längst ned, "extern part", för att hitta rätt kod för det utländska lärosätet.
Studenter som förlänger sitt utbyte ska inte anges i underlaget - kontakta ladok@su.se för förlängning.
InstitutionInstitutionens befintliga utbytesavtal KODUtbytesprogramExtern part, kodExtern part, originalbenämningExtern part, engelsk benämningTyp av tillfälle IN/UTStart periodSlut periodPerioder (antal terminer)
123ERA320FR02xxxxINV20H212
123SaknasErasmusCORDOBA02Colegio Universitario I E S Siglo 21Colegio Universitario I E S Siglo 21UTV20V201