Page tree
InstitutionInstitutionens befintliga utbytesavtal KODUtbytesprogramExtern part, kodExtern part, originalbenämningExtern part, engelsk benämningTyp av tillfälle IN/UTStart periodSlut periodPerioder (antal terminer)
320ERA320FR02xxxxINV19H192
320SaknasErasmusCORDOBA02Colegio Universitario I E S Siglo 21Colegio Universitario I E S Siglo 21UTV19V191
Använd dig av listan under fliken Extern part i excelbladet (se längst ned)Använd dig av listan under fliken Extern part i excelbladet (se längst ned)Använd dig av listan under fliken Extern part i excelbladet (se längst ned)