Page tree

Registrering på kurs

 

Syfte

 

Syftet med rapporten är att ta fram information om registrering på kurs i grundutbildningen. Det är frågan om förstagångsregistreringar, dvs studenter som påbörjar studier på en kurs den terminen. Rapporten ger en snabb överblick över antalet registrerade studenter fördelad på kön och med redovisning av högskolenybörjare.

 

Målgrupp

 

För studierektorer/motsvarande kan rapporten utgöra ett underlag för beslut för framtida utbildningsutbud, rekryteringsåtgärder m.m. vid institutionen.

 

Kan även användas för övergripande planering av utbildningsledare/motsvarande på fakulteten.

 

Rapportbeskrivning

 

Rapporten består av följande delar:

”Registrering” - översikt

”Registrering Detaljer” - detaljrapport

 

Översikt

Du kommer först till en grafisk beskrivning av antalet registrerade på hela SU uppdelat på två grafer. En för vårterminer och en för höstterminer. De innehåller förstagångsregistreringar på kurser i grundutbildning oavsett finansieringsform. Staplarna är uppdelade efter kön. Nybörjare vid högskola redovisas med en linje. För pilen över det du vill ha sifferuppgift om så visas den i en textruta.

 

Du kan sedan välja fakultet eller institution via rullgardinsmeny. Utsökning av uppgifter startar automatiskt efter valet. Motsvarande grafer visas nu för vald fakultet eller institution.

 

Detaljerade uppgifter

För att få mer detaljerade uppgifter går det att ta fram den i en ny rapport. Klicka på en av staplarna i ett av diagrammen när handen visas istället för pil. Då öppnas en detaljrapport i ett nytt fönster med en graf och en lista. Grafen visar när registreringarna gjordes. Lista innehåller uppgifter som låg till grund för vald stapeln. Uppgifter visas för tillfället parametrar och dess planeringstal. Mätvärden är antal registrerade totalt samt hur många av dessa som läser kursen inom ett program, registrerade efter kön, antal registrerade högskolenybörjare på kurstillfället samt dess andel uttryckt i procent.

 

Institutions totalsumma är inte antal registreringar utan är antal studenter som har en registrering vid institutionen. En student kan ha flera registreringar på kurser vid en institution.

 

Begrepp

 

Förstagångsregistrering sker den terminen studenten registrerar sig för första gången på ett kurstillfälle.

 

Datakälla och uppdatering

 

Uppgifterna om antal registrerade är hämtade från främst från Ladok-registret.

Ytterligare beskrivning av datakälla och uppdatering finns samlat i ett särskilt dokument.

 

Uppdatering sker dagen efter uppgifterna kommit in i system. Vid organisatoriska förändringar redovisas kurserna på den i dagsläget ansvariga institutionen. Tidpunkt för denna redovisning sker direkt efter att utbildningen bytt institution i Ladok-registret.