Page tree

Genomströmning kurs

 

Syfte

 

Syftet med rapporten är att snabbt få en överblick över genomströmningen på kurs efter termin och nivå. Indikatorn finns med för att underlätta jämförelser som kan tas fram genom olika begränsningar. Delrapporter ska kunna tjäna som underlag för analys.

 

Målgrupp

 

För studierektorer/motsvarande kan rapporten utgöra ett underlag för beslut om utbildningens utformning vid institutionen och olika åtgärder för dess genomförande.

 

Kan även användas för övergripande planering av utbildningsledare/motsvarande på fakulteten.

 

Rapportbeskrivning

 

Rapporten tar fram alla uppgifter sin finns från hösten 2007 och framåt. Rapporten består dels av en graf som visar genomströmningen utifrån vilken nivå kursen är klassad och del en korstabell med uppdelning på nivå och kön. I rapportern kan begränsningar göras. Börja med att välja en fakultet.

 

Därefter kan du välja om du vill ta fram en separat fakultetsrapport genom att klicka på länken eller om du vill fortsätta att göra begränsning till en institution. Fakultetsrapporten leder till en rapport som öppnas i ett nytt fönster. Det andra alternativet ändrar bara uppgifterna i rapporten. Du kan välja fakultetsrapport även i detta läge.

 

Har du angett en institution kan du få fram en detaljerad institutionsrapport genom att klicka på länken för detta. Rapporten öppnas då i ett separat fönster. Du kan även fortsätta att göra begränsningar i rapporten till ämne eller kurs. Väljer du ämne så filtreras de kurser som du sedan kan välja. Du kan också gå direkt till att välja kurs.

 

Detaljrapport Genomströmning fakultet

Denna delrapport visar två grafer uppdelade efter utbildningsnivå med redovisning av genomströmning beroende på vilken undervisningsform utbildningen bedrivits i. Från denna översikt visas på nästa sida en tabell med detaljerade uppgifter utifrån det underlag som bygger upp graferna.

 

Listan sorteras efter parametrarna termin, institution, utbildningsnivå, undervisningsform, studietid, studietakt och kön. Utöver genomströmning visas antal registrerade och klara.

 

Detaljrapport Genomströmning institution

Denna delrapport visar uppgifter på kursnivå för vald institution i form av en korstabell. Tabellen är sorterad efter termin, ämne utbildningsnivå och kurs. Mätvärdena är registrerade efter kön och totalt, varav inom program, godkänd på hel kurs. Genomströmning finns uttryckt som kvot och som procent.

 

Begrepp

 

Genomströmning = Antalet klara/Antalet registrerade.

 

Genomströmning är intressant först när kurstillfällena är avslutade i tiden.

 

Datakälla och uppdatering

 

Uppgifterna om antal registreringar och slutresultat på kurs hämtas från Ladok-registret. Underlaget avser alla kurser i Ladok med förstagångsregistrering från hösten 2007 och framåt. Uppdatering sker dagen efter uppgifterna lagts in definitivt i Ladok.

 

Vid organisatoriska förändringar redovisas utfallet för utbildningsutbudet på den i dagsläget ansvariga institutionen. Tidpunkt för denna redovisning sker direkt efter att utbildningen bytt institution i Ladok-registret.