Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

I rapporten kan man utläsa hur virtuella maskiner i klustret är konfigurerade. Det finns även information om priser.

Det är följande prislista som används vid prisberäkning.

 Pris i kr
Komponent2020201920182017

CPU

569569473

1 093

RAM217217191

164

Disk

10109,09

12

Windowslicens

535353

610

Drift

750750668

668

Fast kostnad

000

1 803

Extra nätverkskort

000

120


Prispåslag för OS-nivå sker ej för VPSer.

  • No labels