Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

I rapporten kan man utläsa hur virtuella maskiner i klustret är konfigurerade. Det finns även information om priser.

Det är följande prislista som används vid prisberäkning.

 Pris i kr
Komponent201920182017

CPU

569473

1 093

RAM217191

164

Disk

109,09

12

Windowslicens

5353

610

Drift

750668

668

Fast kostnad

00

1 803

Extra nätverkskort

00

120


Prispåslag för OS-nivå sker ej för VPSer.

  • No labels