Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå

https://www.su.se/medarbetare/organisation-styrning/styrdokument-regelboken/utbildning/regler-f%C3%B6r-utbildning-och-examination-p%C3%A5-grundniv%C3%A5-och-avancerad-niv%C3%A5-1.244425

Förklaring av startsidan i Ladok

Startsidan i Ladok_sv.pdf

Rapportera resultat - Manual för lärare och resultatrapportörer

Rapportera resultat manual för lärare och rapportörer.pdf


Attestera resultat - Manual för examinatorer

Attestera resultat.pdf


Ändra betyg på kurs eller modul

Resultatattestant som har medarbetarrättigheter för kurs kan ändra betyg. 

Om betyg ska ändras på modul där betyg på hela kursen finns måste ladok@su.se först kontaktas. 

Läs gärna avsnittet "Viktigt om ändring" innan ändringar görs. 

Ändring av attesterat resultat.pdf


Borttag av betyg

Är ett betyg felaktigt inlagt för en student ska det tas bort, kontakta ladok@su.se 

Kontakta även universitetets juristfunktion. 


Rätta titel på examensarbete eller avhandling

Rätta titel på examensarbete eller avhandling


  • No labels