Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå

https://www.su.se/medarbetare/organisation-styrning/styrdokument-regelboken/utbildning/regler-f%C3%B6r-utbildning-och-examination-p%C3%A5-grundniv%C3%A5-och-avancerad-niv%C3%A5-1.244425

Förklaring av startsidan i Ladok

Startsidan i Ladok_sv.pdf

Rapportera resultat - Manual för lärare och resultatrapportörer

Rapportera resultat manual för lärare och rapportörer.pdf


Attestera resultat - Manual för examinatorer

Under bearbetning (smile)  Hänvisning tills vidare till Resultathantering.pdf


Borttag av betyg

Ta bort betyg i Ladok Attestant .pdf


Rätta titel på examensarbete eller avhandling

Rätta titel på examensarbete eller avhandling


  • No labels