Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inloggning och glömt lösenord

Studenter loggar in i Ladok via http://student.ladok.se med sitt universitetskonto. 

Om en student behöver aktivera sitt universitetskonto för första gången eller glömt sitt lösenord, hänvisa till denna sida: https://aktivera.su.se/dashboard/selectIdProvider?lang=sv 

Förutsättningen för att en student ska kunna logga in är att den har en antagning och/eller registrering till kurs i Ladok. 

Inaktiverad student i sukat

För att kunna ha affilieringen "Student" i sukat måste studenten vara registrerad på kurs i Ladok innevarande termin. 

När en student upphör att vara "Student" i sukat blir den "Alumn". Studenten förlorar vissa rättigheter i sitt konto, t ex bibliotekets tjänster, men ska fortsatt kunna logga in i Ladok och ta ut intyg, ansöka om examen etc. 

Lathund från Ladokkonsortiet

Lathund studentgränssnittet för personal och studenter: https://ladok.se/utbildning/utbildningsmaterial/studentgranssnittet
  • No labels