Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nytt studentgränssnitt från och med 2021-03-23

Under höstterminen 2020 har utveckling av ett nytt Ladok för studenter pågått nationellt. Studenterna ska kunna använda samma funktioner som idag, men med ett annat utseende. Det nya studentgränssnittet ska, förutom att bättre möta studenternas behov, även fungera smidigare i mobiltelefoner och leva upp till tillgänglighetsstandarden. 

Det nya studentgränssnittet planeras tas i drift på Stockholms universitet från och med den 23/3. 

Mer information och guider för det nya studentgränssnittet finns här: https://ladok.se/utbildning/utbildningsmaterial/ladok-for-studenter 

Inloggning och glömt lösenord

Studenter loggar in i Ladok via http://student.ladok.se med sitt universitetskonto. 

Om en student behöver aktivera sitt universitetskonto för första gången eller glömt sitt lösenord, hänvisa till denna sida: https://aktivera.su.se/dashboard/selectIdProvider?lang=sv 

Förutsättningen för att en student ska kunna logga in är att den har en antagning och/eller registrering till kurs i Ladok. 

Inaktiverad student i sukat

För att kunna ha affilieringen "Student" i sukat måste studenten vara registrerad på kurs i Ladok innevarande termin. 

När en student upphör att vara "Student" i sukat blir den "Alumn". Studenten förlorar vissa rättigheter i sitt konto, t ex bibliotekets tjänster, men ska fortsatt kunna logga in i Ladok och ta ut intyg, ansöka om examen etc. 

Lathund från Ladokkonsortiet

Lathund studentgränssnittet för personal och studenter: https://ladok.se/utbildning/utbildningsmaterial/studentgranssnittet
  • No labels