Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Syfte

Rapporten är en granskningsrapport och syftar till att säkerställa att andelen disputerade lärare av lärarkåren redovisas korrekt. Se IVS-rapport (PCPE02) Andel disputerade lärare av lärarkåren område-fakultet.

Målgrupp

Personalavdelningen och områdeskanslierna.

Rapportbeskrivning

Rapporten visar professorer och lektorer som saknad markering i Primula för kompetens (640) Doktorsexamen eller (641) Doktorsexamen ej dokumenterad. Rapporten visar institution, namn, födelsedata och årsarbeten.

Begrepp

Disputerad, Lärare, Professor, Lektor, årsarbetskrafter

Datakälla och uppdatering

Uppgifterna kommer från Primula och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna som visas i bästa fall visar läget hur det såg ut dagen innan.

  • No labels