Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 85 Next »

Kalendarium för SISU, NyA, Ladok och VFU

Nästa planerade driftstopp Ladok

Torsdag 21/12

Ladok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00

 

 

(lightbulb) Kalendern är sorterbar genom att klicka på respektive rubrik
(info) Under kategori hittar du exempelvis antagningsomgångarna

 

 

Länk till tidigare månader

2017

Tidpunkt

Kategori

Händelse

Aktör(er)

2017-12 December 2017 
2017-12-01VT2018Sista kompletteringsdag 
2017-12-04VT2018Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningsunderlag@su.se senast 10:00Institution
2017-12-06VT2018Urval 1. NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet publiceras  
2017-12-07LADOKLadok stängt from torsdag 7/12 kl 16:00 - fredag 8/12 kl 11:00 
2017-12-08VT2018Publicering av urvalsresultat och utskick av antagningsbesked  
2017-12-12UtbildningUtbildning NyA-webben och antagningsprocessen 8:30-12:00 Mer information och anmälan 
2017-12-14LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 94) 
2017-12-15VT2018Utbildningar som inte har tillräckligt många antagna/reserver öppnas för sen anmälan  
2017-12-19VT2018Sista svarsdag för sökande på antagning.se/universityadmissions.se 
2017-12-20VT2018Urval 2. NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet publiceras  
2017-12-21LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 95) 
2017-12-22VFUSista dag för registrering på VFU-kurs som startar direkt på terminenInstitution
2017-12-27VT2018Publicering av urvalsresultat och utskick av antagningsbesked  

2018

Tidpunkt

Kategori

Händelse

Aktör(er)

2018-01 Januari 2018 
2018-01-04VT2018Möjligt att öppna för webbregistrering och aktivera universitetskonto för nyantagnaInstitution
2018-01-08VT2018Alla tillfällen som saknar stängningsdatum stängs för sen anmälan 
2018-01-09 Inför årsbokslutet 2017 - sista dag att i Ladok rapportera in resultat med betygsdatum 2017Institution
2018-01-14HT2017Höstterminen 2017 slutar 
2018-01-15VT2018Vårterminen 2018 börjar 
2018-01-15MASTERHT18Sista anmälningsdagSökande
2018-01-15IKHT18Sista anmälningsdagSökande
2018-01-18LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 96) 
2018-01-19MASTERHT18Bedömning på NyA-webben kan påbörjasInstitution
2018-01-19IKHT18Bedömning på NyA-webben kan påbörjasInstitution
2018-02 Februari 2018 
2018-02-01LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 97) 
2018-02-01ST2018Sista dag att vara klar med utbildningstillfällen i SisuInstitution
2018-02-01HT2018Sista dag att vara klar med utbildningstillfällen i SisuInstitution
2018-02-15LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 98) 
2018-02-21LADOKLadok stängt from onsdag 21/2 kl 16.00 till och med torsdag 22/2 kl 08.00 
2018-02-22LADOKLadok helt stängt fram till klockan 08.00. Ladok är sedan öppet i läsläge fram till klockan 11.00 då det öppnar igen med full funktionalitet. 
2018-03 Mars 2018 
2018-03-01LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 99) 
2018-03-07LADOKLadok stängt from onsdag 7/3 kl 16.00 till och med torsdag 8/3 kl 08.00 
2018-03-08LADOK

Ladok helt stängt fram till klockan 08.00. Ladok är sedan öppet i läsläge fram till klockan 10.30 då det stängs igen.

Klockan 11.00 öppnar Ladok igen med full funktionalitet.

 
2018-03-15LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 100) 
2018-03-28MASTERHT18Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben.Institution
2018-03-28MASTERHT18Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningen senast 12:00Institution
2018-04 April 2018 
2018-04-06MASTERHT18Antagningsbesked från urvalet publiceras ca 12:00. Listor över antagna och reserver kan tas fram på NyA-webbenInstitution
2018-04-09MASTERHT18Överföring till LadokAntagningen och Ladok
2018-04-11IKHT18Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben.Institution
2018-04-11IKHT18Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningen senast 12:00Institution
2018-04-19IKHT18Antagningsbesked från urvalet publiceras 12:00 Listor över antagna och reserver kan tas fram på NyA-webbenInstitution
2018-04-20IKHT18Överföring till LadokAntagningen och Ladok
2018-05 Maj 2018 
2018-05-16MASTERHT18Antagningen skickar ut lista över avgiftsskyldiga antagna som inte har betalat till institutionernaAntagningen
2018-05-16IKHT18Antagningen skickar ut lista över avgiftsskyldiga antagna som inte har betalat till institutionernaAntagningen
2018-05-30VT2018Sista dag att ha öppet för sen anmälan 
2018-06 Juni 2018 
2018-06-03VT2018Vårterminen 2018 slutar 
2018-07 Juli 2018 
2018-08 Augusti 2018 
2018-09 September 2018 
2018-10 Oktober 2018 
2018-11 November 2018 
2018-12 December 2018 
  • No labels