Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Syfte

Syftet med rapporten är att kunna kontrollera myndighetens inlåningen gentemot låneramen och riksgälden

Målgrupp

Målgruppen är i huvudsak ekonomiavdelningen.

Rapportbeskrivning

Rapporten består av två delar, en kort summering och uträkning samt en tabell med underliggande utfall. 

BenämningBeskrivning
Låneram hos RiksgäldenEnligt regleringsbrev för vald period, följ länk.
IB Lån i riksgäldskontoretKonto 2514 för valt år i perioden
InvesteringarKonto 2515 för valt år i perioden
Amorteringar(- ”IB Lån i riksgäldskontoret” - ”Investeringar” - ”UB Lån i riksgäldskontoret”)
UB Lån i riksgäldskontoret

Baserar sig på total summorna för ”Ej extern finansierade” ,

(”Total Anläggning” + ”Total Avskrivning”)
Kvar av låneram"Låneram hos Riksgälden" + "UB Lån i riksgäldskontoret"

 

Den undre tabellen visar på raderna alla konton som är grupperade i kontogruppering "Anläggning_avskrivning" i MDM oavsett utfall. Utfallen placeras sedan i antingen "Anläggning" eller "Avskrivning" beroende utfallen.
Kolumnerna är i sin tur grupperade i två grupperingar avseende finansiering enligt aktivitet och finansiär. "Alla finansieringar" är ofiltrerad medan "Ej extern finansierade" baserar sig på om aktiviteten är bidragsfinansierad, finansiär eller om verksamhetsgrenen är forskning.

 

 

Datakälla och uppdatering

All information som visas i rapporten kommer från Raindance via UDP, MDM för gruppering av konton och regleringsbrev. Uppdatering av data sker löpande med en dags eftersläpning, dvs normalt syns en uppdatering dagen efter den gjordes.

  • No labels