Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 • No labels

1 Comment

 1.  

  Adjungerad professor

  Syftet med anställningen som adjungerad professor är att knyta en vetenskapligt kvalificerad

  person med speciell kompetens inom ett ämnesområde till universitetet. Anställningen som

  adjungerad professor är en deltidsanställning och arbetstagaren ska ha sin huvudsakliga

  sysselsättning utanför högskoleväsendet, t.ex. i näringslivet eller i den offentliga sektorn.

  Behörighetskraven för anställning som adjungerad professor är desamma som för

  tillsvidareanställning som professor (HF 4:3).

  Adjungerad lärare

  Syftet med anställning som adjungerad lärare är att tillföra sådan kompetens som normalt inte

  finns i den ordinarie verksamheten och som är nödvändig för en utbildning av hög kvalité.

  Anställningen som adjungerad lärare är en deltidsanställning och arbetstagaren ska ha sin

  huvudsakliga sysselsättning utanför universitets- och högskolesektorn.

  Prövningen sker i den ordning som områdesnämnden bestämmer.