Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Aktuell information

Här lägger vi ut HST/HPR-rapporter per den 1 och 15 varje månad, som ett komplement till HST- respektive HPR-rapporterna i Ladoks uppföljningsdel.

För frågor och önskemål, kontakta ladok@su.se

Förutbildning

HST/HPR-rapporterna 2020-12-31, Bokslut-2020 samt 2021-01-15 saknar data för kurser inom Förutbildning  - för dessa datum redovisas istället förutbildningar i separata filer.


 

Uttag

Kommentar

HST_HPR_utbildningsområde-finansieringsform-210501.xlsxUttag från 210501 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering
HST_HPR-210501.xlsxUttag från 210501 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)
HST_HPR_utbildningsområde-finansieringsform-210415.xlsxUttag från 210415 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering
HST_HPR-210415.xlsxUttag från 210415 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)
HST_HPR_utbildningsområde-finansieringsform-210401.xlsxUttag från 210401 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering
HST_HPR-210401.xlsxUttag från 210401 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)
HST_HPR_utbildningsområde-finansieringsform-210315.xlsxUttag från 210315 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering
HST_HPR-210315.xlsxUttag från 210315 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)
HST_HPR_utbildningsområde-finansieringsform-210301.xlsxUttag från 210301 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering
HST_HPR-210301.xlsxUttag från 210301 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)
Uttag från 210215 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering
Uttag från 210215 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)
Uttag från 210201 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering
Uttag från 210201 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)

Uttag från 210115 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering

(ej Förutbildning)

Uttag från 210115 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)

(ej Förutbildning)

Uttag från 210115 - detaljerad för kurser inom Förutbildning

Bokslut 2020 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform

Sista dag för inrapportering 2021-01-11

(ej Förutbildning)

Bokslut 2020 - detaljerad (kolumner, se nedan)

Sista dag för inrapportering 2021-01-11

(ej Förutbildning)

Bokslut 2020 - detaljerad (kolumner, se nedan) för kurser inom Förutbildning

Sista dag för inrapportering 2021-01-11

Uttag från 201231 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering

(ej Förutbildning)

Uttag från 201231 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)

(ej Förutbildning)

Uttag från 201231 - detaljerad för kurser inom Förutbildning


Uppföljningsfiler 2020

Uppföljningsfiler 2019

Uppföljningsfiler 2018

Uppföljningsfiler 2017


Beskrivning av innehållet i uppföljningsfilerna:

KolumnnamnFörklaring
STUDIEAVGIFT_BETALD0 för Nej, 1 för Ja
UTFORANDE_ORGANISATIONSENHET_KODInstitutionskod
NIVAINOMSTUDIEORDNING_KODUtbildningsnivå, 1 = grundnivå, 2 = avancerad nivå
UTBILDNING_KODKurskod
UTBILDNING_SVKursens benämning
SCB_AMNESGRUPP_KODSCB/Ämnesgrupp, kod
SCB_AMNESGRUPP_SVSCB/Ämnesgrupp, benämning
UTBILDNINGSTILLFALLE_KODKurstillfälleskod
YTTERSTA_KURSPAKETERING_KODKoden på den yttersta kurspaketeringen (kan exempelvis vara programkod)
YTTERSTA_KURSPAKETERING_SVNamnet på den yttersta kurspaketeringen (kan exempelvis vara programnamn)
STUDIETAKT_KODKurstakt
UNDERVISNINGSFORM_KODUndervisningsform
UTBILDNINGSOMRADE_KODUtbildningsområde, kod
FINANSIERINGSFORM_KODFinansieringsform, kod, ORD för ordinarie anslagsfinansiering
HSTAntal HST, helårsstudenter
HPRAntal HPR, helårsprestationer
  • No labels