Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2018-06-07

 

VFU-relaterade frågor till administrativ personal

För att studenterna ska få en adekvat placering i god tid inför VFU-kursen behöver vi information om hur de ska placeras samt kunna meddela våra samverkande kommuner om VFU-tider och studenter som behöver förändrade placeringar, i enighet med samverkansavtalet.

VFU-tider

-        VFU-tider ska skickas till vfu@su.se senast den 2/5 inför höstterminen och 2/10 inför vårterminen på en särskild blankett

-        Så fort kurstillfälle för respektive kurs är klart så ska detta meddelas till ladok@su.se, så de kan sätta kursen i komplett

Studentlistor

-        Studenter på Grundlärarprogrammet mot fritidshem som förväntas läsa VFU III nästkommande termin ska meddelas vfu@su.se senast den 1/4 inför höstterminen och 1/11 inför vårterminen. På listan ska det framgå vilket ämne studenten ska ha VFU i.

-        Studenter på Ämneslärarprogrammen HSD/ISD som förväntas läsa VFU II och III nästkommande termin ska meddelas vfu@su.se senast den 1/4 inför höstterminen och 1/11 inför vårterminen. På listan ska det framgå vilket ämne/vilka ämnen studenten ska ha VFU i.

-        Studenter på KPU samt ämneslärarprogrammet MND som behöver förändrad VFU-placering inför VFU II och III nästkommande termin ska meddelas vfu@su.se senast den 2/5 inför höstterminen och 2/10 inför vårterminen. På listan ska det framgå vilket ämne/vilka ämnen studenten ska ha VFU i.

-        Studenter på KPU samt ämneslärarprogrammet MND som förväntas läsa VFU I ska meddelas vfu@su.se senast den 20/8. På listan ska det framgå vilket ämne studenten ska ha VFU i.

Handledarkurser

-        Listor med namn på deltagare på handledarutbildning samt arbetsplats och kommun meddelas VFU-sekretariat efter betygsrapportering.

 

Registrering på VFU-kurser (VFU II och senare)

-        Studenter som börjar terminen med en VFU-kurs ska registreras senast den 20/6 resp. 22/12.

-        Studenter som gör VFU senare på terminen ska registreras senast tre veckor in på terminsstart.

-        Studenter som registreras senare än ovan meddelas vfu@su.se. Meddela studenten att hen omedelbart ska kontakta sin VFU-placering.

-        Handläggningstiden för ny VFU-placering är ca 3 veckor.

-        Nytillkomna studenter från andra lärosäten som registreras på VFU-kurs ska meddelas vfu@su.se.

 

Inför första VFU

-        Särskilda skäl för VFU-placering meddelas VFU-sekretariatet senast två veckor in på terminen.

-        Studenter ska uppdatera sin adress och sina kontaktuppgifter i Ladok – det är den adress som vi utgår ifrån när studenten matchas.

Studieuppehåll/studieavbrott

-        Registrera omgående studieuppehåll/avbrott i Ladok och meddela VFU-sekretariatet:

  • Studieuppehåll/avbrott som meddelas senare än tre veckor innan VFU-kursstart måste SU betala kommunen för.
  • Studieuppehåll/avbrott kan frigöra VFU-platser till andra studenter.

Frågor

Vid frågor om bytesansökningar, registerutdrag etc. hänvisas studenten till Lärarutbildningsportalen eller till VFU-sekretariatet vfu@su.se


 

  • No labels