Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 

 

________________________________________________________________________________

 

För dig som gått vår kurs i Nya Ladok Resultatrapportering finns nedan en länk till testmiljön.

Resultat-testmiljön - miljön är tyvärr inte längre till vårt förfogande.

Resultat-skarp miljö

medarbetarwebben hittar du länken till "nya Ladok resultatrapportering".
För att få tillgång till denna måste du först lämna in en ansökan om behörighet.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • No labels