Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Syfte


Rapporten kan användas för att utarbeta och planera framtida dimensionering av utbildningstillfällen genom historiska jämförelser av tidigare antal ansökningar, förstahandssökande, antagna, reserver,

sent antagna, planeringstal, antagningstal, efterantagningstal och stängningsdatum. Rapporten kan utgöra underlag för ändring av utbudet och dess dimensionering under pågående sökande- och antagningsprocess. 

Målgrupp

Rapporten riktar sig till alla inom och utom SU som är intresserade av antalet ansökningar och antagna till program/kurser. För personer i ledande position kan rapporten utgöra ett underlag för beslut av utbildningsutbudet i stora drag vid universitetet eller vid fakulteten.

Rapportbeskrivning

I rapporten över sökande och antagna per utbildningstillfälle utläses uppgifter om utbildningens namn, utbildningsnivå, om den ställdes in och i så fall vilket datum, undervisningsform, när utbildningen stängde för sen anmälan samt

1. Antalet sökande

2. Antalet sökande inom program

3. Antalet sena sökande

4. Antalet sökande kvinnor respektive män

5. Antal behöriga sökande

6. Planeringstal

7. Antagningstal i urval 1 och 2

8. Efterantagningstal

9. Antal antagna

10. Antal reserver

11. Antalet antagna reserver via NyA-webben

12. Antal antagna sena sökande

Begrepp och förklaring

Ansökan

Antagen

Antagen sent sökande

Behörig sökande

Förstahandsansökning

Omgång

Reserv

Planeringstal

Antagningstal

Efterantagningstal

Sökande inom program

Sent sökande

Studietid

Stängt för sen anmälan

Reserv antagen via NyA-webben

Undervisningsform

Utbildningsnivå

Datakälla och uppdatering

Uppgifterna kommer från NyA och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna som visas i bästa fall visar hur det såg ut dagen innan. Observera att motsvarande data i LW-tjänsten visar data vid en viss tidpunkt och ska inte jämföras med data i denna rapport som uppdateras en gång per dygn. 


  • No labels