Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Innehåll

IVS-rapporterna ”Detaljrapport för aktiva studenter utifrån registrering (SDRG01)” och "Aktiva studenter utifrån registrering (SIRG03)"

Allmänt

IVS hämtar data från Ladok och presenterar det i form av rapporter. Därför är det viktigt att det som finns i Ladok är korrekt för att utdata i rapporterna ska bli korrekt. Data hämtas ur Ladok varje natt och det är då eventuella förändringar blir synliga i rapporterna.

Det finns några sätt att säkerställa att utdata i rapporterna blir så korrekt som möjligt.

Det du behöver göra är att

 • se till att programstudenter inte är registrerade på kurser som fristående kurs
 • se till att alla studenter är registrerade på kurs inom rätt program och inriktning

Ta fram IVS-rapport

För att öppna rapporterna använder du webbläsaren och klickar på en av länkarna nedan:

Länkar till rapporterna:

Redigera data i Ladok

Du förväntas ha kunskap om och behörighet att ändra i Ladok för att utföra detta test.

Identifiera felaktigheter bland registreringar

För att hitta ett kurstillfälle där antal registreringar inom program/inriktning verkar onormalt få i förhållande till tidigare kurstillfällen i utbildningsplanen kan man

 1. Gå till rapporten Aktiva studenter utifrån registrering (SIRG03) [Länk]
 2. Skriv in programkoden i rutan
 3. Klicka på Kör rapport
 4. Leta efter avvikelser där siffran som visar registrerade individer är onormalt låg för en viss termin (exempelvis om antal registrerade studenter går från 26 under V15 till 9 under H15 och därefter studsar upp till 20 under V16 räknas 9 som onormalt låg)
 5. Klicka på siffran för att komma till detaljrapporten Detaljrapport för aktiva studenter utifrån registrering (SDRG01)
 6. Välj en av kurskoderna som visas i listan över registreringar, det här är kurstillfället som ska granskas i Ladok

Kontrollera att rättning i Ladok slagit igenom

För att kontrollera att en rättning, som gjorts tidigare och ej samma dag, kan man

 1. Gå till rapporten Aktiva studenter utifrån registrering (SIRG03) [Länk]
 2. Skriv in programkoden i rutan
 3. Klicka på Kör rapport
 4. Leta efter den termin där rättningen skett
 5. Klicka på siffran för att komma till detaljrapporten Detaljrapport för aktiva studenter utifrån registrering (SDRG01)
 6. Skriv in kurskoden för kursen där rättning skett, kryssa ur rutan "Inget värde" intill rutan "Kurs" och skriv in kurskoden
 7. Klicka på "Kör rapport"
 8. Se så att fler studenter nu visas i listan än innan rättningen

Testfall

För att säkerställa att studenter inte är registrerade på kurs som fristående kurs

Börja med att ta reda på vilka studenter som är registrerade på kursen som fristående kurs.

 1. Gå till Utdata kurs och UT32 Registrerade på kurs/inst i Ladok
 2. Fyll i kurskod
 3. Skriv i de terminer som kursen getts
 4. Välj FFG, FO, OM utifrån vilka sätt institutionen registrerat studenter på kursen
 5. Under Begränsa och Program skriv in FRIST
 6. Klicka på Sök. 

Om institutionen har studenter registrerade på kursen som fristående kommer ett antal att visas. Om det är många studenter kan det vara att föredra att göra om listan i excel för att sedan kunna arbeta med den.

 1. Gå till Arkiv, Utskrifter av namn och adresslistor
 2. Bocka för Namn och adresslista, bocka för Ingen adress, se till att Personnummer är bockat, klicka på Skapa datafil
 3. Spara textfilen på lämplig plats på din dator.
 4. Öppna Excel
 5. Klicka på Arkiv, klicka på Öppna, leta fram textfilen där du sparat den (obs! Välj Alla filer i scrollmenyn i Öppnafönstret annars syns inte textfilen).
 6. I rutan Textimportguiden Steg 1 av 3, se till att Avgränsade fält är bockat, klicka på Nästa, bocka för Semikolon, klicka på Nästa, klicka på Slutför. 

Du har nu en excelfil med studenter som är registrerade på kursen som fristående kurs. Nu måste du kontrollera varje person i Ladok och ändra de som ska vara registrerade på kursen inom program.

 1. Klicka på Utdata person och UT10 Visa studentuppgifter i Ladok.
 2. Kopiera personnumret från excelfilen och klistra in personnumret i rutan. Klicka på Skärmutskrift.
 3. Kontrollera om registreringen är fel. Om den är fel ”backa” med Esc till Huvudmeny.

Du måste nu ändra programmärkning på studenten

 1. Klicka på Registrering och RG12 Ändra programmärkning av kurs
 2. Välj En person, klicka på OK.
 3. Skriv in = och TAB så kommer studenten du nyss kontrollerade upp.
 4. Ändra till rätt program i scrollmenyn under Nytt program/inriktning. Klicka på Uppdatera.

Nu är studenten rätt inlagd i Ladok och kommer nästa dag att finnas i IVS-rapporten. Kontrollera dagen efter att din åtgärd finns i IVS-rapporten.

För att säkerställa att studenter är registrerade på kurs inom rätt program och inriktning.

 1. Gå till rapporten Aktiva studenter utifrån registrering (SIRG03) [Länk]
 2. Skriv in programkoden i rutan
 3. Klicka på Kör rapport

Du får nu upp en rapport för det programmet du sökt. Det du särskilt ska uppmärksamma är om det under Inriktning står ”Program utan programinriktning”. Det kan betyda att något med studenternas registreringar är fel. Då behöver du göra följande:

 1. Klicka på siffra på raden Program utan programinriktning. Siffran står för unika studenter.
 2. Du får nu upp en sida med vilka kurser dessa studenter är registrerade på. För att sortera på kurskod, klicka på pilarna vid Kurskod.

Kontrollera vad som eventuellt är fel med registreringen. Vissa program hade inte inriktningar när programmen startade utan det kan ha tillkommit senare och därmed visar rapporten att inriktning saknas.

 1. Kopiera studentens personnummer och gå in i Ladok, Utdata person och UT10 Visa studentuppgifter.
 2. Klistra in personnumret i rutan. Klicka på Skärmutskrift.

Om studenten saknar registrering på inriktning

 1. Klicka på Registrering och RG12 Ändra programmärkning av kurs
 2. Välj En person, klicka på OK.
 3. Skriv in = och TAB så kommer studenten du nyss kontrollerade upp.
 4. Ändra till rätt program i scrollmenyn under Nytt program/inriktning. Klicka på Uppdatera.

Nu är studenten rätt inlagd i Ladok och kommer nästa dag att finnas i rapporten Aktiva studenter utifrån registrering (SIRG03), men inte under ”Program utan programinriktning”. Kontrollera dagen efter att din åtgärd finns i rapporten Aktiva studenter utifrån registrering (SIRG03).

IVS-rapporten ”Utfall och prognos i detalj (SDRG02)”

Allmänt

Rapporten ”Utfall och prognos i detalj (SDRG02)” använder bland annat data från ”Detaljrapport för aktiva studenter utifrån registrering (SDRG01)”.
Detta test går ut på att verifiera att antal studenter i rapporten ”Utfall och prognos i detalj (SDRG02)” stämmer överens med antalet studenter i rapporten ”Detaljrapport för aktiva studenter utifrån registrering (SDRG01)”

Ta fram IVS-rapport

För att öppna rapporterna använder du webbläsaren och klickar på en av länkarna nedan:

Länkar till rapporterna:

Testfall

Börja med att skapa en Detaljrapport för aktiva studenter utifrån registrering (SDRG01):

 1. Gå till rapporten Detaljrapport för aktiva studenter utifrån registrering (SDRG01)
 2. Fyll i Kull (t.ex. 20162)
 3. Fyll i Kurs (t.ex. UE2102)
 4. Fyll i Kursregistreringstermin (t.ex. 20162)
 5. Fyll i Programinriktning (t.ex. MUSI)
 6. Fyll i Program (t.ex. LGFRY)
 7. Tryck på ”Kör rapport”
 8. Räkna antalet studenter (rader) i rapporten

Om det är många studenter underlättar det att först exportera rapporten till ”Excelkalkylark (.xlsx)” och kolla på sista radnumret.

 

Fortsätt sen med att skapa rapporten Utfall och prognos i detalj (SDRG02)

 1. Gå till rapporten Utfall och prognos i detalj (SDRG02)
 2. Fyll i Kull (t.ex. 20162)
 3. Fyll i Kurs (t.ex. UE2102)
 4. Fyll i Kursregistreringstermin (t.ex. 20162)
 5. Fyll i Programinriktning (t.ex. MUSI)
 6. Fyll i Program (t.ex. LGFRY)
 7. Tryck på ”Kör rapport”
 8. Kontrollera att värdet i kolumn ”Antal studenter” stämmer med antalet studenter enligt punkt 8 för rapport SDRG01 ovan.

 

 • No labels