Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 14 Current »

Syfte

Rapporten syftar till att ge en lista över aktuella, jämna bemärkelsedagar.


Målgrupp

Prefekter/motsv. och andra personer som har intresse av att hålla reda på jämna bemärkelsedagar bland sina medarbetare.

Rapportbeskrivning

Rapporten visar vilka anställda som fyller jämnt (20, 30, 40...) under de närmaste 12 månaderna enligt ett rullande schema. Även anställdas jämna födelsedagar en månad tillbaka visas.

Anställda med samordningsnummer (ej personnummer) i Primula finns ej med här.

Begrepp och förklaring

För att se jämna bemärkelsedagar för en viss institution behöver man ha rollen Personal med omfattning satt till den specifika institutionen inom Beslutsstöd/IVS i kontohanteringsverktyget.

För representationsregler, se Lathund för representation

Datakälla och uppdatering

Uppgifterna kommer från Personalsystemet Primula och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna visar hur det såg ut dagen innan. 


 

  • No labels