Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Release Notes

2017-02-09

  • Nu kan studenten ansöka om byte av placering till annan kommun/skola, s.k Bytesansökan
  • Student med studieavbrott eller studieuppehåll men som ändå är registrerad på en vfu-kurs innevarande termin ska visas som aktiv i vfu-portföljen.
  • Det ska gå att lägga till en student till Studentlistan oberoende av kurskod
  • Kursansvarig kan nu ladda upp word-dokument under kursdokumentationen.
  • Ett ej angivet publiceringsdatum för vfu-kursen visas i röd fetstil.
  • Om kursläraren har öppnat en students uppgift av misstag så går det nu att ångra kompletteringen och även sätta ett sista datum för inlämning av komplettering. Om inget datum anges kommer kompletteringen att vara öppen i tre veckor.
  • Kurslärare och vfu-handledare kan numera kommentera en studentuppgift oberoende av status
  • Mindre förändringar på studentens uppgiftstext, t ex flyttat ”Lämna in” så att de syns i samband med uppgiftssvaret.

Länk till hjälpdokument: Skapa-EduID-konto.pdf

Länk till övrig hjäldokumentation: serviceportalen.su.se

  • No labels
Write a comment…