Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Release Notes

2017-10-31

 • VFU-rapporten. Buggrättning för att handledare ska kunna arbeta med och skicka in VFU-rapport
 • Å,Ä,Ö-problematiken. Skriven text har genererat oönskade symboler via bokstäverna å,ä,ö. Buggen är åtgärdad men redan skriven text kan inte lagas i efterhand.
 • Underlätta inloggning via Skolfederation för de kommuner/friskolor som har kopplats upp tillsammans med SU

2017-10-03

 • Kurslärare nu kan du se en översikt över samtliga VFU-rapporter för en kurs.
 • Det går även att kopiera en mål- och kriteriemall så att du slipper att skriva om samma information.
 • Nu kan du se dina studenters historiska VFU-kurser (gäller även VFU-handledaren)
 • Skicka notifieringar till dina studenter i en VFU-kurs


2017-09-04

 • Nu kan kursläraren skapa en digital vfu-rapport som vfu-handledaren fyller i och skickar in och studenten kan läsa
 • Ny flik "Uppgiftsöversikt" finns numera ovanför Studentlistan. I den översikten kan du se och hantera inlämningar och kompletteringar på ett enklare och snabbare sätt
 • Förbättringar när det gäller läsbarheten av studentens uppgiftssvar

 

2017-06-19

 • Kommentarer sparas automatisk
 • Om studenten inte lämnar in i tid eller inte kompletterar i tid ska uppgiften inte kunna klarmarkeras
 • Uppsnabbning av handledarmenyn
 • Mål- och kriteriemallar för en portföljkurs finns nu att fylla i för kursansvariga.
 • Det ska alltid gå att ta bort, lägga till och editera sin egen kommentar
 • Studenten kan nu skapa sin egen profil genom att ladda upp foto och skriva in en text. Kontaktuppgifter hämtas automatiskt från Ladok
 • Studentens profil visas sedan för vfu-handledare och kurslärare
 • VFU-handledare och student kan se sin kurslärares namn och epostadress

 

2017-03-23

 • Studenterna kan bjuda in medstudenter och handledare till en eller flera av uppgifter i en vfu-kurs. Som inbjuden medstudent får du en indikation på att någon har lagt in en ny kommentar
 • För kurslärarna visas en översikt över studenternas uppgiftsinlämningar på studentlistan och det går även att öppna en students uppgifter genom högerklicka och öppna studentens vfu-kurs i ny tab
 • Information finns nu om studentens placering i skola inklusive möjlighet att gå till Google Maps
 • Om studenten riskerar att bli automatiskt utloggad på grund av inaktivitet visas numera en varning
 • Det fungerar nu att lämna in en uppgift bara genom att bifoga en fil och utan att skriva något i uppgiftssvaret
 • Bjuda in vfu-handledare - Studenten kan nu även söka på vfu-handledarens epostadress

 

2017-02-09

 • Nu kan studenten ansöka om byte av placering till annan kommun/skola, s.k Bytesansökan
 • Student med studieavbrott eller studieuppehåll men som ändå är registrerad på en vfu-kurs innevarande termin ska visas som aktiv i vfu-portföljen.
 • Det ska gå att lägga till en student till Studentlistan oberoende av kurskod
 • Kursansvarig kan nu ladda upp word-dokument under kursdokumentationen.
 • Ett ej angivet publiceringsdatum för vfu-kursen visas i röd fetstil.
 • Om kursläraren har öppnat en students uppgift av misstag så går det nu att ångra kompletteringen och även sätta ett sista datum för inlämning av komplettering. Om inget datum anges kommer kompletteringen att vara öppen i tre veckor.
 • Kurslärare och vfu-handledare kan numera kommentera en studentuppgift oberoende av status
 • Mindre förändringar på studentens uppgiftstext, t ex flyttat ”Lämna in” så att de syns i samband med uppgiftssvaret.

Länk till hjälpdokument: Skapa-EduID-konto.pdf

Länk till övrig hjäldokumentation: serviceportalen.su.se

 • No labels