Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 27 Next »

Studieadministrativ kalender 2016

 

(lightbulb) Kalendern är sorterbar genom att klicka på respektive rubrik
(info) Under kategori hittar du exempelvis antagningsomgångarna

2017

Tidpunkt

Kategori

Händelse

Aktör(er)

2017-01 Januari 2017 
2017-01-09 Inför årsbokslutet 2016 - sista dag att i Ladok rapportera in resultat med betygsdatum 2016Institution
2017-01-09VT2017Alla tillfällen som saknar stängningsdatum stängs för sen anmälan 
2017-01-15HT2016Höstterminen 2016 slutar 
2017-01-16VT2017Vårterminen 2017 börjar 
2017-01-16IKHT17Sista anmälningsdag 
2017-01-16MASTERHT17Sista anmälningsdag 
2017-01-18IKHT17Anmälningsstatistik presenteras 
2017-01-18MASTERHT17Anmälningsstatistik presenteras 
2017-01-19IKHT17Bedömning på NyA-webben kan påbörjasinstitution
2017-01-19MASTERHT17Bedömning på NyA-webben kan påbörjasinstitution
2017-01-23UtbildningIntroduktion till utbildningsdokumentation i SISU och Ladok 
2017-01-24UtbildningRegistrering via Ladok på webb (LPW) 
2017-01-25UtbildningSISU - Kursplaner och utbildningsplaner, ger behörigheten redaktör alternativt beslutsfattare 
2017-01-26UtbildningTentamensadministration i LPW samt resultatrapportering i Ladok och Ladok på webb (LPW) 
2017-01-27UtbildningSISU - Utbildningsutbud, ger behörigheten utbudsredaktör 
2017-02 Februari 2017 
2017-02-01ST2017Deadline för skapande av utbildningstillfällen i SisuInstitution
2017-02-01HT2017Deadline för skapande av utbildningstillfällen i SisuInstitution
2017-02-01IKHT17Sista kompletteringsdag och sista dag för avgiftsskyldiga sökande att betala anmälningsavgiftSökande
2017-02-01MASTERHT17Sista kompletteringsdag och sista dag för avgiftsskyldiga sökande att betala anmälningsavgiftSökande
2017-03 Mars 2017 
2017-03-10MASTERHT17VO:s bedömningar av utländska akademiska meriter klaraVO
2017-03-15LadokLadok stängt för systemunderhåll mellan kl 02.00 och 13.00 
2017-03-17MASTERHT17Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningen senast 12:00Institution
2017-03-17MASTERHT17Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben. Institution
2017-03-20IKHT17VO:s bedömningar av utländska akademiska meriter klaraVO
2017-03-20UtbildningIntroduktion till utbildningsdokumentation i SISU och Ladok 
2017-03-21UtbildningRegistrering via Ladok på webb (LPW) 
2017-03-22UtbildningSISU - Kursplaner och utbildningsplaner, ger behörigheten redaktör alternativt beslutsfattare 
2017-03-23UtbildningTentamensadministration i LPW samt resultatrapportering i Ladok och Ladok på webb (LPW) 
2017-03-24UtbildningSISU - Utbildningsutbud, ger behörigheten utbudsredaktör 
2017-03-24MASTERHT17Antagningsbesked från urval 1 publiceras ca 13:00 
2017-03-25IKHT17Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben. Institution
2017-03-25IKHT17Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningen senast 10:00Institution
2017-03-31IKHT17Antagningsbesked från urval 1 publiceras 13:00 
2017-04 April 2017 
2017-04-12MASTERHT17Sista svarsdagSökande
2017-04-19IKHT17Sista svarsdagSökande
2017-04-21MASTERHT17Antagningsbesked från urval 2 publiceras 13:00 
2017-04-24MASTERHT17Överföring till LadokAntagningen
2017-04-26IKHT17Antagningsbesked från urval 2 publiceras 13:00 
2017-04-28IKHT17Överföring till LadokAntagningen
2017-05 Maj 2017 
2017-05-01MASTERVT18Deadline för skapande av utbildningstillfällen i SisuInstitution
2017-05-01IKVT18Deadline för skapande av utbildningstillfällen i SisuInstitution
2017-05-15UtbildningIntroduktion till utbildningsdokumentation i SISU och Ladok 
2017-05-16UtbildningRegistrering via Ladok på webb (LPW) 
2017-05-17UtbildningSISU - Kursplaner och utbildningsplaner, ger behörigheten redaktör alternativt beslutsfattare 
2017-05-18UtbildningTentamensadministration i LPW samt resultatrapportering i Ladok och Ladok på webb (LPW) 
2017-05-19UtbildningSISU - Utbildningsutbud, ger behörigheten utbudsredaktör 
2017-05-30VT2017Sista dag att ha öppet för sen anmälan 
2017-06 Juni 2017 
2017-06-01IKHT17Sista dag för avgiftsskyldiga sökanden att betala studieavgifter Sökande
2017-06-01MASTERHT17Sista dag för avgiftsskyldiga sökanden att betala studieavgifter Sökande
2017-06-04VT2017Vårterminen 2017 slutar 
2017-07 Juli 2017 
2017-08 Augusti 2017 
2017-08-28HT2017Höstterminen HT2017 startar 
2017-09 September 2017 
2017-09-01VT2018Deadline för skapande av utbildningstillfällen i SisuInstitution
2017-10 Oktober 2017 
2017-11 November 2017 
2017-12 December 2017 

 

 

  • No labels