Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Syfte

Rapporten ger förutsättningar för att hantera registreringsstatistik som exempel kurstillfällen, antal studenter, kull, program, programinriktning samt registreringstermin.

Testfall

Det finns testfall dokumenterade för rapporten på följande sida:

https://confluence.it.su.se/confluence/x/zjamB

Målgrupp

För studieadministratörer, programansvariga, storkursansvariga samt studievägledare kan rapporten utgöra ett underlag för utbildningsplanering.

För prefekter och administrativa chefer kan rapporten utgöra ett beslutsunderlag för framtida utbildningsutbud, rekryteringsåtgärder m.m. vid institutionen. Rapporten även användas för övergripande planering av utbildningsledare/motsvarande på fakulteten.

Rapportbeskrivning

Rapporten visar detaljinformation om registreringar.

Begrepp

Programkod

Inriktning

Programtillfälle

Programtillfällets planeringstal

Programtillfällets poängomfattning

Kull

Student

Kursens startvecka

Kursens slutvecka

Kurskod

Tillfälleskod

Kursregistreringstermin

Kurstakt

Kursomgång

Kurspoäng

Kursinstitution

Antagningstermin vid program

Typ

Terminsordning

Datakälla och uppdatering

Uppgifterna om antal registrerade är hämtade från Ladok och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna som visas i bästa fall visar läget hur det såg ut dagen innan.

  • No labels