Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Informationen för senast stängda bokslutsmånad (inom Ekonomi) hämtas ur Raindance.(Styrning via tabellen EK:OBH PERIOD)

Det är Ekonomiavdelningen som hanterar informationen i Raindance.

  • No labels