Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Du kan skriva ut användardokumentationen genom att gå in på det kapitel du vill skriva ut och navigera till Tools-knappen

högst upp till höger i formuläret.

Välj där  Export to PDF eller Export to Word.



  • No labels