Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Här har vi sparat de vanligaste frågorna vi får från er användare.

#

Fråga

Svar

1

Vad innebär terminens första respektive andra del?

Det finns inga definierade datum för terminens första respektive andra del. Det är avsett som en vägledning för studenter när de gör sin terminsplanering och ska även ses ur ett nationellt perspektiv. Rekommenderade datum för periodindelning beslutas av Rektor och du finner dem här:

Termins- och periodtidindelning

2

Behöver jag skicka ett mejl till Ladok när jag har skapat ett tillfälle?

Det är Antagningen som granskar och godkänner tillfällen men du behöver vanligtvis inte mejla och be om att ett tillfälle ska granskas. Antagningen kan se alla utkast i SISU. Men om det är bråttom att få tillfället godkänt kan du kontakta Antagningen på antalla@su.se.

3

Kursplanen är fastställd, men något måste korrigeras eller formuleras om. Hur gör jag?

Mejla ladok@su.se. När kursplanen är fastställd i Sisu, så är den låst för redigering. Det går inte heller att öppna för revidering för innevarande termin. Istället kontaktar du ladok@su.se och får hjälp med korrigeringar. I mejlet anger du länken till kursplanen och vad som ska korrigeras. Ange under vilken rubrik. Och eftersom det är löpande text vanligtvis så är det önskvärt med hela stycken som vi kan klippa och klistra in.

Undantag: Gäller det behörighetstexten, måste Antagningsgruppen konsulteras först, mejla i sådana fall antalla@su.se .

4

Jag har öppnat en kursplan för revidering och ser då att det är felaktigheter i äldre redan fastställda kursplaner, hur gör jag?

Först måste du spara undan det du vill få in i revideringen. Vi kan nämligen inte korrigera i kursplanen om den ligger öppen för revidering. Nästa steg är att följa instruktionerna i punkt 3 här ovan.

När du fått klartecken att korrigeringarna är gjorda så kan du öppna för revidering igen och fortsätta det arbetet.

5Vad är skillnaden mellan prov och provuppsättning?

Med provuppsättning menas de prov som tillhör den här kursplanen, från och med vald termin.

Provuppsättningar gäller tillsvidare, eller tills kursplanen revideras. Då får den en ny provuppsättning som definieras i revideringen.

6Kursplanen är fastställd och nu upptäcker jag att provuppsättningen är felaktig, vad gör jag?Mejla ladok@su.se . Klistra in länken till kursplanen i Sisu. Ange vad som ska korrigeras och för vilken/vilka terminer detta gäller.
7Veckorna ligger fel för ett tillfälle i Sisu, vad gör jag?Mejla ladok@su.se . Klistra in länken till kursplanen i Sisu. Ange vad som ska korrigeras. Vi justerar i Sisu och Ladok, och vid behov justeras även NyA.
8Ett tillfälle måste ställas in, vad gör jag?Mejla Antagningen på antalla@su.se .
9Var kopplar jag kurser till program i Sisu?Det görs inte i SISU. I Ladok går det t.ex. att lägga in kurser i programstrukturen. För hantering se Utbildningsinformation - studieplaner: Grundutbildning Ladok
10 Behörighetskravet på engelska (eligibility) syns inte på kurssidorna i Polopoly

Gå in på utbildningen i Sisu och gör så här:

  1. Gå till fliken Tillfällen.
  2. Tryck på den Engelska flaggan uppe till höger för att komma till översättningar.
  3. Det kanske redan står rätt översättning i rutan Särskild behörighet - engelsk översättning men tryck på Spara översättning  nere till höger i alla fall.
  4. Gå till kurssidan i digitala katalogen och vänta några minuter innan du uppdaterar sidan. Nu bör texten dyka upp.
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
  • No labels