Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Under Mitt SISU kan användaren som arbetar med utbudet se tillfällen som ännu inte är godkända.

Man kan också visa inställda tillfällen och tillfällen som väntar på behandling hos Antagningen. Det gör man genom att markera de tillfällen man vill se och klicka på Visa.


Fält/ Knapp

Betydelse

Omfattning

Välj endast dina egna tillfällen eller de som avser din enhet, t ex institution

Visa status/Remitterade tillfällen

Visar de tillfällen som har sänts till dig för remiss som du bör åtgärda

Visa status/Inställda tillfällen

Visar de tillfällen som har ställts in

Visa status/Väntar på behandling

Visar de tillfällen som är sända för granskning men ännu ej godkända av Antagningen

Visa

Ger dig en visningslista baserat på de val du har gjort.

Inställningar

Under fliken Inställningar anger du om du vill ha e-postnotifiering varje gång ett tillfälle har behandlats; om det godkänts och försetts med tillfälleskod, remitterats med en kommentar eller om det har ställts in. E-postnotifieringarna kommer till den användare som har klickat på Klar för granskning.

Du väljer om du inte vill ha någon notifiering, en notifiering med alla tillfällen som behandlats under dagen eller om du en notifiering vid varje enstaka behandlat tillfälle.

Alternativa epostadresser

Sedan oktober 2012 man kan även lägga till alternativa epostadresser att skicka till. De alternativa epostadresserna kommer att få en kopia av dina e-postnotifieringar med samma frekvens som du själv.

  • No labels