Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kurser och program passerar olika faser - status - genom sina liv. Varje fas innebär olika händelser, olika status.

 

Utkast till kurs

Alla anställda vid en institution kan skapa en idé, dvs ett utkast. Så länge kursen inte är inrättad kan man ta bort kursen. Du kan spara ditt utkast och fortsätta arbeta med den vid senare tillfälle. Kursen har inte publicerats någonstans och syns endast i SISUs användargränssnitt.

Inrättad kurs

En inrättad kurs är en kurs där all basinformation finns registrerad. När kursen är inrättad är det möjligt att skapa kurstillfällen. Informationen används i Ladok, på antagning.se, i NyA, i tryckt katalog samt i Stockholms universitets webbkatalog. Uppgifterna skickas också till CSN som underlag för kontroll av studiemedelsansökningar. I denna fas kan du inte längre ta bort kursen.

Fastställd kurs

En fastställd kurs är en en komplett kurs som innehåller prov och kurstillfällen. Den syns på extern och intern webb. Den fastställda kursen har en kursplan som bilaga i webbkatalogen. En fastställd kurs finns i planarkivet. Alla fält i planen är låsta och planen visas i PDF-format på webben.

Under revidering

En kurs som revideras är en kurs under pågående ändring. Ett nytt utkast har skapats och kursen måste fastställas på nytt. En ny version av planen kan börja gälla tidigast terminen efter att den senaste planen fastställts, vilket i praktiken innebär maximalt en plan per termin. Redan fastställda planer visas på SUs webb och berörs inte av pågående revidering.

Arkiverad kurs

Den fastställda kursplanen är förd till planarkivet.

Nedlagd kurs

Det är inte längre möjligt att skapa utbildningsutbud, dvs kurstillfällen eller programtillfällen, för en nedlagd utbildning. Det går heller inte att FFG-registrera studenter på sådan utbildning. Däremot går det bra att resultatrapportera och OM-registrera. En nedlagd kurs finns fortfarande i planarkivet.

  • No labels