Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Innehåll denna sida:

Fler sidor:

 

Ladokkonsortiets rekommendationer vid problem att köra Ladok via Terminal Server
 

Instruktioner installation av Terminal Server

SU Instruktion inloggning från Mac terminalserver.pdf

SU Instruktion inloggning Windows 7 terminalserver.pdf

SU Instruktion inloggning Windows XP terminalserver.pdf

Lösenordsbyte

Du kan själv byta lösenord närsomhelst.

Windows: när du är inloggad i Ladok, använd tangentbordskombinationen ctrl + alt + end

Mac: när du är inloggad i Ladok, använd tangentbordskombinationen fn + ctrl + alt + högerpil

Om du inte bytt lösenord på ett år, kommer applikationen att kräva att du byter lösenord. Vi rekommenderar att du byter lösenord innan det gått ett år,  både av säkerhetskäl och för att det är enklare för dig som användare.

Instruktioner för lösenordsbyte...

Problem med inloggning

Loggar du in rätt väg?
Inloggning görs via ny ikon: "Ladok-Prod-SU".  
Om ikonen inte finns på din dators skrivbord, kontakta din IT-ansvarige. Använd inte STAM.

Rätt lutning på snedstrecket?
Windows: Vid användarnamn anger du LADOK\'ditt användarnamn'. Kontrollera att du använder ett snedstreck som lutar åt vänster (backslash). Tecknet fås genom att hålla ned Alt-Gr och trycka på frågetecken-tangenten. (När du kommer till den blågrå sidan ska det stå LADOK\'ditt användarnamn'. Om det står något innan Ladok, har du använt fel snedstreck enligt ovan)

Rätt användarnamn?
Använd det användarnamn du fått när du kvitterat ut dina inloggningsuppgifter. Använd inte de användarnman som står i instruktionerna, eftersom dessa endast är exempel.

Är du inom SU:s nätverk?
För att kunna logga in till Ladok måste du befinna dig inom Stockholms universitets
datanätverk (fasta eller trådlösa).

Om användaren får felmeddelandet: "this referenced account is currently locked out"

Då har användaren försökt att logga in 5 gånger under en 30minutersperiod. Användaren blir då "utlåst" under 30 min. Mejla ladok@su.se för hjälp att låsa upp kontot.

Problem med skrivare och utskrifter

Kontrollera att önskad skrivare är vald som standardskrivare i Ladok:
För att ställa in standardskrivare klicka på symbolen till vänster om Ladok i menylisten högst upp. Välj sedan ”Printer…” och välj sedan vilken skrivare som ska vara standardskrivare i dialogrutan som öppnas. Klicka här för mer detaljer... .

Personlig skrivare
Om du har en personlig skrivare (USB) kan du eller din IT-ansvarige pröva följande:
*Kontrollera att skrivaren stödjer "EasyPrint" (ett krav)
*Uppgradera skrivarens drivrutiner
*Slå av "Avancerade utskriftsfunktioner". Klicka här för mer detaljer...

Nödlösning, om inget hjälper: använd en nätverksskrivare tills vidare.

Om skrivarinställningarna inte "fastnar" i Ladok, pröva att göra samma inställning via Windows: Startmeny > Kontrollpanelen > Skrivare. Högerklicka på aktuell skrivare  och välj utskriftsinställningar och fliken Avancerat.

Om skrivaren är offline eller råkar ut för problem, t.ex papperstrassel  
Om den skrivare som är satt som default i Ladok är offline kan det hindra hela dialogrutan för skrivarval att visas när man är inne i Ladok och ska skriva ut. Lösningen är att byta default till en annan skrivare som är online.

Om den skrivare som är satt som default råkar ut för ett problem, t.ex papperstrassel, så kan den försvinna som val i dialogrutan för skrivare. Andra skrivare fungerar att välja och skriva ut på. Efter att felet med skrivaren är åtgärdat så måste Ladok startas om (vänta ca 1 min) så dyker skrivaren upp igen.

Tekniska krav Windows XP

För att Ladok ska fungera med Windows XP krävs att användarens dator har ett antal Windowsuppdateringar installerade. Information om vad som krävs finns på http://uadm.uu.se/it/it-drift/applikationsstod/ladok/terminalserver2012 eller www.su.se/ladok. Installeras inte uppdateringarna för XP kan det till exempel leda till att det inte går att skriva ut från Ladok. Följande uppdateringar krävs:

Remote Desktop-klienten för Windows XP Service pack 3 måste vara uppdaterad enligt nedan.

För att uppdatera klienten(språkberoende):

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=20609

För att aktivera CredSSP: http://support.microsoft.com/kb/951608

För att få inloggning att fungera korrekt (välj länken ”View and request hotfix downloads”): http://support.microsoft.com/kb/953760

_.NET Framework  _måste vara uppdaterat till .NET Framework 3.51 (SP1 Servicepack 1). Görs enklast via Windows Update.

Mac

Ms Remote Desktop v.8: De gamla RDP-filerna kan inte användas i Ms Remote Desktop v.8. Kontakta Ladokgruppen för ny RDP-fil. Editera dock först raden med 'username'. Byt ut xxxxx mot det kontonamn ni ska använda. Det ska sedan gå att dubbelklicka på filen så ansluter ni till vår terminalserver. Om man sedan vill kan man importera aktuell rdpfil till dina connections i Remote Desktop. Skrivare: Edit (knappen med pennan) i Connection Centre. Under fliken Session kan man välja Forward Printing Devices. Det förutsätter att ni skapat en connection här. Det görs med välj File -> Import i översta raden på skärmen (med äpplet och Microsoft Remote Desktop)

Första gången användaren loggar in mot Ladok måste det ske via en Windows-dator! Detta på grund av att lösenordsbyte ej kan göras från Mac.

Sökvägarna till Ladok måste korrigeras i RDP-filen för Mac. "Ladok Prod-XXX" måste bytas mot " Ladok Prod-SU". Mer info finns i instruktionerna för Mac.

Snabbkommandon för Mac: klicka på bilden nedan.

Om du inte ser den vita meddelanderaden/statusraden längst ner i Ladok: välj helskärmsläge (kringla+2)

Lösenordsbyte Mac: när du är inloggad i Ladok, använd tangentbordskombinationen fn + ctrl + alt + högerpil


Övrigt

Rullgardiner

Om du har Windows XP måste du använda piltangenterna i alla rullistor i Ladok. Det går inte att klicka med musen på det alternativ du vill ha, då hoppar den automatiskt tillbaka till alternativet som står högst upp i rullistan. Använd piltangenten och tryck sedan enter.

Språkikon
Språkikon som kan dyka upp i terminal serverfönstret: För att få bort den - klicka på pilen – välj enbart Svenska. Rutan försvinner. Alternativt – högerklicka på rutan och välj "Close.."

 

   • No labels