Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »

Syfte

Rapporten syftar till att g...


Målgrupp

Prefekter/motsv. och andra personer som har intresse av att ...

Rapportbeskrivning

Rapporten visar vilka ....

Begrepp och förklaring

För att se felaktiga konteringar för en viss institution behöver man ha rollen Personal med omfattning satt till den specifika institutionen inom Beslutsstöd/IVS i kontohanteringsverktyget.

Datakälla och uppdatering

Uppgifterna kommer från Personalsystemet Primula och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna visar hur det såg ut dagen innan. 


  • No labels