Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Syfte

Rapporten visar aktuella felaktiga konteringar inför kommande lön

Målgrupp

Ekonomi- och personalhandläggare på institutioner och avdelningar

Rapportbeskrivning

Rapporten visar projekt som registrerats med felaktig enhet eller kostnadsbärare i Primula

Begrepp och förklaring

Fältet felbeskrivning visar om det är kostnadsbäraren eller enheten som är fel. Knuten KB/enhet anger den enhet eller kostnadsbärare som är knuten till projektet enligt Raindance

Datakälla och uppdatering

Uppgifterna kommer från Personalsystemet Primula och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna visar hur det såg ut dagen innan. 


  • No labels