Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

90:e percentilen (P90)

90:e percentilen (P90) innebär att 90 % av individerna i gruppen har lägre lön och 10 % har högre lön än den övre kvartillönen. 90:e percentillönen redovisas endast om det är minst 21 individer i gruppen.

  • No labels