Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Övre kvartilen

Övre kvartilen innebär att 75 % av individerna i gruppen har lägre lön och 25 % har högre lön än den övre kvartillönen. Övre kvartillönen redovisas endast om det är minst 9 individer i gruppen.

  • No labels